GRAFIX

Produs furajer pentru diminuarea contaminarii cu micotoxine la porc

Acronim : GRAFIX
Support financiar : UEFISCDI
COD Proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1255
Contract nr. 189

REZUMAT
Proiectul de fata este focusat pe cercetari privind calitatea si siguranta hranei, si are ca scop investigarea de noi solutii naturale bazate pe reciclarea reziduurilor vinicole pentru reducerea riscului contaminarii cu micotoxine a hranei animale si umane. Proiectul se incadreaza in nivelul 2 (TRL2) si 3 (TRL3) al Technology Readiness Level si include doua componente: 1) rezultate preliminare obtinute de echipa proiectului privind efectul micotoxinelor sau al reziduurilor vinicole pe de o parte si 2) rezultate din literatura raportate de Avantaggiato et al., (2014) care a aratat ca borhotul de vin a adsorbit micotoxine ca aflatoxina B1 si zearalenona in mediu de cultura in vitro. Aceste doua componente separate vor constitui punctul de plecare (TRL2), iar interactiune lor si studiile analitice de laborator urmatoare vor constitui baza catre TRL3.
Proiectul are patru faze si noua activitati. Modele experimentale optimizate in laboratorul echipei vor fi folosite pentru studiile in vitro (faza 2) in care capacitatea extractului rezidual de a adsorbi si reduce efectele produse de toxine va fi investigata in culturi de celule intestinale (prima bariera a organismului expus la intoxicatii) si hepatice (cel mai important site al biotrasformarii xenobiotice). Studii comparative vor fi efectuate. Faza a -3 a proiectului va fi focusata pe studii in vivo. Experimentele vor fi realizate pe porc si vor investiga capacitatea noului produsului furajer de a adsorbi micotoxinele din hrana contaminata si diminua efectele negative produse de acestea.
Rezultatele noi obtinute in proiect vor contribui la : i) dezvoltarea de solutii naturale (produs furajer cu proprietati decontaminante), ii) reciclarea reziduurilor vinicole rezultate din procesarea industriala a vinului, iii) cunoasterea mecanismelor moleculare produse de compusii bioactivi din reziduuri, iv) furnizarea de date pentru stabilirea de reglementari si norme alimentare privind nivelurile de toleranta pentru micotoxine.

ECHIPA DE CERCETARE

  Experience
 1. . Ionelia Taranu, Project leader,
 2. . Daniela Marin, membru in echipa
 3. . Gina-Cecilia Pistol, membru in echipa
 4. . Mihai Palade, membru in echipa
 5. . Iulian Gras. membru in echipa
 6. . Veronica Sanda Chedea, membru in echipa
 7. . Mariana Stancu, technician
 8. . Georgeta-Loredana Calin, technician
 9. . Claudia Dragomir, membru in echipa

Etapa 1

  - Reactualizarea conceptului si studii analitice (TRL1-TLR2)
 • Act 1.1 - Screening al literaturii de specialitate si a altor referinte pentru reactualizarea suportului stiintific si identificarea principiilor pe care se bazeaza ipoteza utilizarii reziduurilor vinicole ca alternative la adsorbantii comerciali antifungici si antimicotoxici.
 • Act 1.2 - Clasificarea diferitelor tipuri de reziduuri vinicole in functie de continutul in compusi bioactivi pe baza tabelelor de compozitie chimica feedipedia.
 • Act 1.3 - Selectionare reziduu; contactare de IMM-uri care prelucreaza reziduuri; achizitionare reziduu si ingrediente pentru obtinerea produsului de uz furajer.

Etapa 2

  - Experimentare analitica de laborator (TRL3); Experimentare in vivo la nivel de ferma (ferma zootehnica Victoria) pentru investigarea potentialului antifungic si antimicotoxic al produsului de uz furajer continand reziduu vinicol selectionat (TRL4)
 • Act 2.1 - prelucrare/pregatire reziduu in vederea optimizarii lui ca ingredient furajer: teste de macinare cu diferite tipuri de site si diferiti timpi pentru optimizarea marimii particulelor; teste de premixare si mixare a reziduului cu celelalte elemente / ingrediente ale produsului; omogenizarea si fabricare produs finit.
 • Act 2.2 - este analitice pentru determinarea compozitiei chimice brute si a compusilor bioactivi din ingredientele utilizate pentru obtinerea produsului furajer si din produsul furaj finit; teste analitice de verificare a gradului de prezervare a activitatii compusilor bioactivi din produs (ex. DPPH, TBARS, etc).
 • Act 2.3 - Elaborare recepturi experimentale; fabricare retete de nutret combinat cu reziduu, contaminare produs furajer cu micotoxina, experimentare in vivo, pregatire loturi de animale, supravegherea desfãsurarii experimentului in vivo.
 • Act 2.4 - Determinare parametri de crestere; sacrificare animale; prelevare probe biologice (sange, organe).
 • Act 2.5 - Studii analitice pentru determinarea raspunsului in vivo sistemic (parametri biochimici, histologici si imunologici) din sângele animalelor din experiment.
 • Act 2.6 - Studii analitice pentru determinarea raspunsului in vivo la nivel local (parametri biochimici, histologici si imunologici) din organele imune (splina, ganglioni mezenterici, intestin).

PREVIOUS

SARA demo

NEXT

Proiectul PN 1641 0105