PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0473

De la nutritia clasica la nutritia de precizie in domeniul cresterii animalelor, baza stiintifica pentru asigurarea securitatii nutritionale a populatiei

Descrierea proiectului :

Prezentul proiect are ca obiectiv general întărirea capacității instituționale a IBNA prin dezvoltarea unor direcții noi de cercetare bazate pe tehnologii –„omics” (nutrigenomică, toxicogenomică, proteomică, metabolomică) și relansarea Laboratorului de Biotehnologie care vor genera un set de rezultate inovative în domeniul nutriției animale.
Aspectele inovative ale proiectului includ:
  1. - utilizarea reziduurilor agroalimentare ca agenți de adsorbție si detoxifiere a contaminanților furajeri;
  2. - testarea efectului unor fitoaditivi (plante sau extracte de plante neutilizate pana in prezent) ca înlocuitori de antibiotice (ex. extracte de scoarță de salcie) asupra interactiei dintre fiziologia tractusului intestinal si microflora intestinala;
  3. - investigarea unor surse proteico-oleaginoase mai puțin caracterizate si utilizate (ex. fasolita, topinambur) ;
  4. - modele experimentale in vitro pentru evaluarea potențialului decontaminant al reziduurilor in condiții de co-contaminare simultană fungică, virală si microbiană;
  5. - dezvoltarea de noi produse furajere care asigură o mai eficientă utilizare a proteinei la rumegătoare.
Proiectul acoperă 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, iar partenerii sunt instituții de prestigiu, cu infrastructură si expertiză complementare dar interese științifice convergente. Consolidarea unor direcții noi va mări atât pentru IBNA (instituția relansată) cât și pentru parteneri capacitatea de a depune/derula proiecte de cercetare, care permit studii cu grad de complexitate avansat, care generează rezultate practice, relevante pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Proiectul va avea impact asupra resursei umane, bugetul permițând angajarea a 14 cercetători (din care 11 in IBNA) a căror specializare este deja asigurată, dar și îmbunătățirea experienței științifice a cercetătorilor seniori prin utilizarea cecurilor. Stagiile efectuate vor îmbogăți portofoliul de metode și tehnici cu aplicație în direcțiile pe care IBNA dorește să le dezvolte/relanseze.

Obiectivul proiectului:

Prezentul proiect are ca obiectiv general întărirea capacității instituționale a IBNA prin dezvoltarea unor direcții noi de cercetare si relansarea unor direcții cu relevanta socio-economică majoră, prin colaborarea cu instituții de prestigiu, ce pot aduce plus-valoare științifică pe direcțiile respective.

Rezultatele estimate:

Urmatoarele rezultate sunt asteptate in urma derularii proiectului complex:
  1. - dezvoltarea de soluții nutriționale prin reciclarea reziduurilor agroalimentare în scopul obținerii de noi rețete si produse furajere bogate in compuși bioactivi cu potențial crescut de adsorbție și atenuare a efectelor contaminanților la animalele de fermă (PC1);
  2. - noi produse furajere cu efecte benefice asupra stării de sănătate generală și locală (intestin) și asupra calității produselor (PC2);
  3. - elaborarea si testarea unor noi retete furajare pentru gaini ouatoare si pui de carne care includ in structura lor noi fitoaditivi ca alternative la antibiotice(PC3);
  4. - dezvoltarea de produse furajere pe bază de extrase din plante, pentru îmbunătățirea performantelor productive prin manipularea mediului ruminal (PC4)
Proiectul complex este structurat in 4 proiecte componente

Valorificarea reziduurilor agroalimentare prin solutii nutritionale de contracarare a contaminantilor prezenti in furaje


Context : Schimbările climatice din ultimii ani și activitățile industriale au crescut riscul contaminării cerealelor si furajelor destinate animalelor de fermă cu diferiți contaminanți (de la metale grele, pesticide, compuși organofluorurați până la microorganisme, fungi, micotoxine, etc). Pentru contracararea efectelor lor negative pe piața agro-industrială există numeroase produse al căror preț este însă ridicat ceea ce duce la o creștere a costului total al ponderii hranei în economia fermei. De aceea, găsirea de soluții mai ieftine este imperios necesară. Reziduurile provenite din industria agroalimentară reprezintă surse importante de compuși bioactivi (polifenoli, acizi grași polinesaturați-PUFA, fibre, vitamine, minerale etc) care ar putea reduce efectele contaminanților prin adsorbție fizică directă sau prin alte mecanisme (biotransformare / imunostimulare). Câteva studii preliminare in vitro au demonstrat acest lucru.

Obiectivul proiectului este de a obține noi rețete si produse furajere imbogățite in compuși bioactivi eficiente in reducerea efectelor contaminanților la animalele de fermă, prin reciclarea reziduurilor agroalimentare (RA). Utilizarea lor poate avea mai multe avantaje: reducerea nivelului de contaminare a furajelor, îmbunătățirea sănătații animalelor de fermă, evitarea poluării cu reziduuri si protecția mediului, creștere economică prin reducerea costurilor in ferme (achiziția de produse decontaminante) etc.

Activitati prevazute. Proiectul este structurat in 4 etape și 16 activități care urmăresc screeningul si selecționarea unor reziduuri cu potențial crescut in adsorbția si contracararea contaminanților, în special micotoxine, testarea lor in experimente in vitro si in vivo si demonstrarea eficientei produselor furajere in scopul brevetării. Se va obține un aditiv furajer si un produs furajer (nutreț combinat) destinat porcinelor, bogate in compuși bioactivi, cu rol de contracarare a contaminanților din furaje.

Obtinerea de produse de uz furajer pe baza de resurse neconventionale (proteice) generate de tehnologiile moderne din industria alimentara si biotehnologii


Obiectivul proiectului constă în obținerea și evaluarea unui produs de uz furajer care va îngloba 2 componente: 1) nutreț combinat complex incluzând resurse alternative și 2) preparat probiotic bacterian.

Activitati prevazute. Pentru atingerea obiectivului propus se are în vedere: i) Identificarea unor resurse proteice / oleaginoase mai puțin studiate si caracterizarea nutriționala a acestora. ii) Formularea și obținerea în condiții de laborator a preparatului probiotic (tulpini bacteriene caracterizate fenotipic și molecular, selecționate în funcție de activitatea probiotică; stabilitatea în furaj va fi asigurată prin micro încapsularea produsului bacterian prin tehnici de atomizare). Testarea efectelor acestuia in vitro și in vivo după încorporare în nutreț combinat. iii) Obținerea și validarea prin teste pe purcei și păsări a produsului de uz furajer complex (preparat probiotic și nutreț combinat).

Nutritia pasarilor- o cale naturala de mentinere a sanatatii tractusului digestiv, performantelor si calitatii alimentelor in conditiile interzicerii antibioticelor


Context : In prezent, cererea pentru alimentele de origine animala (atât cantitatea cat si cerințele societale pentru calitate) constituie o provocare pentru sectorul zootehnic cu accent deosebit pe nutriție. Latura calitativă implică mai ales efectele asupra sănătății consumatorului, bunăstarea animalelor si protejarea mediului înconjurător. Este nevoie de asemenea de alimente sigure provenite de la animale sănătoase. Asigurarea sănătății animalelor de fermă este o altă provocare la care sectorul zootehnic trebuie sa facă față mai ales după interzicerea de la 1 ianuarie 2006 a utilizării in furaje antibioticelor ca factori de creștere ca o consecință a creșterii rezistenței la antibiotice a anumitor tulpini de bacterii, incluzându-le pe cele mai patogene precum Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli.

Obiectivul proiectului consta in obținerea și validarea unor noi rețete furajere pentru păsări care conțin fitoaditivi mai puțin cunoscuți/investigați, produși de IMM-uri locale capabili să mențină sănătatea tractusului digestiv, a performanțelor și calității alimentelor si care sa înlăture nevoia utilizării de antibiotice. Parteneriatul format, va asigura obținerea de răspunsuri aprofundate, dincolo de înregistrarea performantelor productive.

Dezvoltarea de produse furajere pe bază de extrase din plante, pentru îmbunătățirea performantelor productive prin manipularea mediului ruminal


Obiectivul proiectului consta in estimarea efectelor unor extrase de plante asupra mediului ruminal, în vederea identificării unor avantaje (îmbunătățirea metabolismului ruminal proteic/energetic) care să justifice includerea acestora în rațiile/produsele furajere destinate rumegătoarelor.

Activitati prevazute. Pentru evaluarea efectelor extraselor din plante vor fi utilizate metodele clasice (aplicate de IBNA, dar si prin noi metode, de tip “-omics” (metabolomică = analiza biomarkerilor/metaboliților – UBB, genomică = cuantificarea cu precizie a ecosistemului ruminal – UB-DBBM, proteomică = estimarea efectelor asupra fracțiunilor proteice relevante din lapte – IBAR), valorificând aparatura si expertiza avansată a partenerilor in domeniile respective. Aceasta colaborare va permite nu numai un potențial mult mai ridicat de a genera cunoaștere științifică și rezultate aplicative, cu impact ridicat în practica zootehnică, dar va permite și relansarea IBNA pe direcții de cercetare aflate la confluența între nutriția animală și tehnologiile “-omics”, noi colaborări / proiecte (inclusiv internaționale) pe aceste direcții, etc.

 

Cod proiect : PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0473
Nr. Contract: 8PCCDI
Acronim : IBNA PLUS
Proiect finatat de UEFISCDI prin programul: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD; Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

PREVIOUS

Proiectul PN 1641 0105