SARA demo

Valorificarea rezultatelor preliminare legate de acidoza ruminala subacuta (SARA) prin dezvoltarea de produse furajere “prietenoase fata de mediul ruminal

Acronim proiect: SARA_demo
Contract: 13 PED / 2016

Parteneri proiect:
- Institutul National de Cercetare dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala – IBNA Balotesti (coordonator)
- Universitatea Babeş Bolyai


Perioada de derulare: 2017-2018
Obiectivul proiectului: valorificarea rezultatelor preliminare obtinute in teste anterioare de metabolism ruminal (axate pe acidoza ruminala subacuta – SARA) prin dezvoltarea de produse furajere „prietenoase” fata de mediul ruminal, a caror eficienta este demonstrata prin estimarea efectelor asupra performantelor productive a animalelor de ferma, ca etapa obligatorie inainte de aplicarea lor in practica zootehnica.

Rezultate vizate:

 • Formule (structuri) produse furajere;
 • Cuantificarea eficientei produselor furajere;
 • Demonstrarea eficientei;
 • Brosura despre strategiile de furajare si produsele elaborate;
 • Comunicari si articole stiintifice


Planul de realizare a proiectului

 

Etapa 1 (2017). Asigurarea condițiilor de lucru si demararea demonstrării eficienței împotriva SARA a produselor de uz furajer

  • Activitatea 1.1. Elaborarea formulelor produselor de uz furajer
  • Activitatea 1.2. Pregătirea echipamentelor și animalelor, aprovizionarea cu piese de schimb și consumabile
  • Activitatea 1.3. Organizarea unui test de nutriție pe vaci de lapte

 

Etapa 2 (2018). Finalizarea demonstrării eficienței împotriva SARA a produselor de uz furajer, integrarea și valorificarea rezultatelor

 • Activitatea 2.1. Estimarea incidenței și intensității SARA, pe baza biomarkerilor din lapte și a altor parametri specifici nutriției rumegătoarelor
 • Activitatea 2.1. Valorificarea potențialului demonstrativ al testului de nutriție
 • Activitatea 2.3. Finalizarea acțiunilor de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului
 • Activitatea 2.4. Integrarea rezultatelor și elaborarea rapoartelor

 

Activitati derulate pana in prezent
- au fost inventariate ipotezele de lucru (strategiile de furajare / produsele de uz furajer, de validat in conditii practice)
- au fost asigurate conditiile necesare pentru buna derulare a activitatilor experimentale:
- la coordonator: animalele disponibile pentru derularea planului experimental, grupate din punct de vedere al stadiului lactatiei, nivelului de productive, etc., stocurile de nutreturi experimentale, stocurile de reactivi, etc.
- la partener: au fost la punct metodele analitice necesare (curbele de calibrare, analize preliminare), stocurile de materiale, etc.
- a fost organizat, in conditii de practica zootehnica, un test de nutritie pe vaci in lactatie, furajate cu produsele experimentale. Pentru organizarea testului a fost aplicat un plan experimental in patrat latin (3 loturi, 3 ratii, 3 perioade). Pe durata testului au fost inregistrati parametrii experimentali (consumul ingredientelor ratiilor, productia de lapte, etc.) si au fost prelevate probe de nutreturi si lapte, pentru efectuarea analizelor planificate in etapa urmatoare.

Sunt in lucru analizele necesare pentru estimarea valorii nutritive a ratiilor experimentale si pentru determinarea influentei produselor experimentale asupra calittatii laptelui (grasime, proteina, ). De asemenea, sunt in curs analizele necesare pentru cuantificarea proportiei in lapte a biomarkerilor acidoze ruminale.

Pentru mai multe informatii, puteti contacta directorul de proiect:
Catalin DRAGOMIR
021 3512084
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PREVIOUS

Proiect VAMAROV

NEXT

GRAFIX