Anim Bio

Biobaza experimentală pentru Nutriție Animală

Infrastructura AnimBio concentrează majoritatea echipamentelor, metodologiilor / know-how-ului și personalului implicat în nutriția animalelor din România. O mare parte din echipamentele specifice de infrastructură (cuști de digestibilitate, camere metabolice, echipamente utilizate pentru a determina degradabilitatea ruminală etc.) sunt unice în România. Rolul AnimBio este de a oferi baza necesară pentru efectuarea cercetărilor privind nutriția animalelor (pe speciile și categoriile majore de animale de fermă), la standardele europene și într-un volum de activitate suficient de mare încât să asigure un flux semnificativ de rezultate științifice și care reprezintă astfel un factor determinant pentru modernizarea sectorului zootehnic, cu impact major asupra societății.

FERMA EXPERIMENTALA:

 • 237 ha teren arabil folosit pentru experimentele de nutriție (producerea de furaje experimentale, asigurarea furajele de volum pentru testele de nutriție la rumegătoare);
 • adăposturi pentru porcine, bovine, păsări, amenajate pentru activități experimentale specifice biologiei și nutriției animale;
  • bovine (capacitate totală = 250 capete): vaci (adăpost/ pășunat), viței la îngrășat, zona profilactică, cuști din fibra de sticlă pentru viței, tabără de vară;
  • porci (capacitate totală = 2000 de capete): maternitate, purcei înțărcați, porci la îngrășat;
  • păsări (capacitate anuală = 20.000): sistem de creștere în baterii sau la sol.
 • Cuști / standuri de digestibilitate pentru bovine, ovine, porcine;
 • Camere cu microclimat controlat pentru creșterea puilor de carne și a găinilor ouătoare;
 • Facilități pentru prelucrarea și conservarea furajelor de volum;

 

COLABORARE: Colaboratorii IBNA/unitatile interesate pot beneficia pe bază contractuală de infrastructura biobazei și de personalul specializat pentru desfășurarea de experimente in biobaza IBNA.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm accesati pagina :  Disponibilitate pentru cooperare