ADER 8.1.6/2023

Titlul proiectului ADER 8.1.6: Reducerea efectelor stresului termic la monogastrice prin includerea în rețetele furajere a unor fitoaditivi naturali cu acțiune antioxidantă proveniți din resursele vegetale locale 

Obiectivul general: Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului de creșterea animalelor, a siguranței și calității produselor, scăderea impactului asupra mediului

Obiectivul specific: Valorificarea eficientă în hrana animalelor de fermă a noi resurse furajere, generate de ameliorarea plantelor şi evoluţia diverselor industrii alimentare /non-alimentare

Perioada de derulare a Planului Sectorial: 2023-2026

Director proiect: Maria Gabriela CORNESCU

Nr. Contract/data: ADER 8.1.6./ 24.07.2023

Durata proiectului: 4 ani

Unitatea finanțatoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Finanţare: Buget de Stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Plan sectorial pe anii 2023-2026

Valoarea totală a proiectului (include alte surse proprii sau atrase): 1 000 000 lei.

Valoarea contractului (sursa-buget de stat - total estimat): 1 000 000 lei, din care:

 - pentru anul I, 2023, (sursa-buget de stat): 154 000 lei, termen de finalizare la data de: 31.10.2023;

- pentru anul II, 2024, (sursa-buget de stat): 308 000 lei, termen de finalizare la data de 31.10.2024;

- pentru anul III, 2025, (sursa-buget de stat): 308 000 lei, termen de finalizare la data de: 31.10.2025;

- pentru anul IV, 2026, (sursa-buget de stat): 230 000 lei, termen de finalizare la data de: 31.10.2026;

Durata contractului: de la data semnării contractului de către părțile contractante până la data 31 decembrie 2026.

Rezumatul proiectului: Studiul propune identificarea și valorificarea unor fitoaditivi naturali asigurați din resursele vegetale locale în vederea ameliorării stresului termic (temperaturi mai ridicate / scăzute față de optimul tehnologic), la monogastrice, în funcție de starea fiziologică și de ciclul de producție al acestora. Se urmărește acțiunea  antioxidantă a acestor fitoaditivi, și beneficiile acestora asupra performanțelor de producție, a calității nutriționale a produselor obținute, a bunăstării animalelor, în condiții de stres termic scăzut și ridicat indus. Se cercetează fezabilitatea soluțiilor nutriționale la nivel de microtest din punct de vedere al impactului economic și de mediu. Se experimentează înlocuirea antioxidanților sintetici cu antioxidanți naturali care să devină o alternativă la substituirea parțială a vitaminei E în rețeta furajeră.

Rezultate scontate:

-Identificarea unor fitoaditivi locali, caracterizați din punct de vedere nutrițional, cu calitate nutrițională ridicată și accesibili pentru fermele de monogastrice care se confruntă cu efecte negative ale stresului termic atât ridicat cât și scăzut;

-Bază de date actualizată a fitoadivilor locali;

-Soluții nutriționale optime și eficiente care să asigure o ameliorare a stresului termic (ridicat și scăzut) la monogastrice;

-Instrumente de analiză comercială a relației dintre: producția de furaje la nivel de fermă, includerea în rețete a fitoaditivilor cu acțiune antioxidantă, ameliorarea performanțelor de producție și a stării de sănătate a monogastricelor și reutilizarea resurselor vegetale locale.

Fazele de derulare ale proiectului ADER 816:

2023    Faza 1. Identificarea, selectarea și evaluarea potențialului antioxidant al unor fitoaditivi naturali proveniți din sursele vegetale locale care să reducă efectele negative ale stresului termic (ridicat/scăzut) la monogastrice

            2024    Faza 2. Studiu experimental complex privind efectele utilizării unor noi structuri de rețete furajere care includ fitoaditivii cu activitate antioxidantă crescută, utilizați pentru atenuarea efectelor negative induse de stresul termic ridicat și scăzut asupra stării de sănătate, performanțelor productive și calității ouălor găinilor ouătoare.       

2025    Faza 3 - Noi structuri de retete furajere care includ fitoaditivi pentru atenuarea efectelor negative induse de stresul ridicat și scăzut asupra sanatatii puilor de carne, performantelor productive si calitatii nutritionale a carnii provenite de la pui broileri         

2026    Faza 4 - Evaluarea eficientei unor noi retete furajere care sa includa fitoaditivi naturali cu potențial antioxidant, testate pe porci (25-100 kg) in vederea diminuarii pierderilor cauzate de stresul termic (ridicat/scăzut)           

Modul de aplicare al rezultatelor: Transferul tehnologic al rezultatelor către beneficiari: fermele de exploatare monogastrice; Se vor emite recomandări nutriționale; Se va depune cerere de brevetare a soluțiilor nutriționale elaborate în urma rezultatelor proiectului.

PREVIOUS

ADER 8.1.7/2023

NEXT

ADER 9.1.4/2019