ADER 8.1.7/2023

Titlul proiectului: ADER 8.1.7 „Cercetări privind eficientizarea creșterii monogastricelor prin soluții nutriționale neconvenționale, cu adaos de produse probiotice liofilizate

Tipul proiectului: Plan sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2023-2026, Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2026

Cod proiect: ADER 8.1.7

Nr. Contract/data: 8.1.7/ 14.07.2023

Unitatea Finantatoare: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Buget: 800.000 lei

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotesti (CP)

Director Proiect: Dr. ing. Mihaela DUMITRU

Obiectivul general: Dezvoltarea de noi strategii de hrănire pentru a răspunde provocărilor din domeniu privind valorificarea superioară a potențialului nutrițional al unor resurse furajere neconvenționale în hrana monogastricelor în prezența unor produse probiotice liofilizate.

Obiectivul specific: Evaluarea efectelor soluțiilor nutriționale neconvenționale, cu adaos de produse probiotice liofilizate, asupra creșterii monogastricelor (păsări și suine) și identificarea modalităților de eficientizare a creșterii acestora.

Rezumat:

Proiectul îşi propune dezvoltarea de noi strategii de hrănire pentru a răspunde provocărilor din domeniu privind valorificarea superioară a potențialului nutrițional al unor ingrediente neconvenționale în hrana  animalelor monogastrice. Totodată, proiectul dezvoltă și contribuie la promovarea de produse probiotice liofilizate cu rol modulator asupra microbiotei, sănătății și a calității produselor animaliere. Produsele probiotice vor fi obținute din surse bacteriene, nepatogene, iar includerea acestora în hrana animalelor se va optimiza în funcție de profilul probiotic. Cercetările din ultimii ani au mărit potențialul de utilizare al tulpinilor microbiene demonstrând rolul lor în prevenirea unor patologii digestive și imunostimulatoare demonstrând ca biopreparatele microbiene sunt nu numai “factori de creștere”, dar și o alternativă la antibiotice. Prin subiectul abordat, prezentul proiect urmărește creșterea siguranței și securității produselor de origine animală.

 

 

 

Derularea activităților:

 

An

 

Obiective

 

Activitate

 

2023   

Creşterea volumului de informații în domeniul

de interes.

Faza 1. Identificarea și caracterizarea nutrițională a surselor furajere neconvenționale cu potențial nutritiv pentru monogastrice.

Activitate 1.1. Studiul bibliografic privind utilizarea surselor furajere neconvenționale; listarea și selectarea celor cu potențial nutritiv pentru monogastrice.

Activitatea 1.2. Caracterizarea nutrițională a ingredientelor furajere (compoziție chimică brută [schema Weende], minerale, aminoacizi, acizi grași, examen microbiologic) și stabilirea valorii nutritive.

 

2024   

Validarea prin studii in vitro a unor produse probiotice liofilizate care să îmbunătățească biodisponibilitatea nutrienților din rețetele furajere destinate monogastricelor.

Faza 2. Asigurarea suportului științific prin efectuarea de studii in vitro în vederea evaluării potențialului probiotic și obținerea de produse probiotice liofilizate de interes zootehnic.

Activitate 2.1. Studiu bibliografic asupra importanței aditivilor furajeri în vederea obținerii de produse probiotice liofilizate pentru îmbunătățirea nutrienților din hrana monogastricelor.

Activitate 2.2. Caracterizarea fenotipică (cultural, morfologic, biochimic, hemolitic) a unor surse bacteriene din genul Bacillus.

Activitate 2.3. Testarea capacitații enzimatice a tulpinilor bacteriene selectate, pe sursele furajere neconvenționale identificate cu potențial nutrițional în hrana monogastricelor. 

Activitate 2.4. Optimizarea condițiilor de creștere în sistem feed-back și conservarea produsului bacterian în vederea asigurării stabilității și viabilității microorganismelor.     

Activitate 2.5. Liofilizarea biomasei bacteriene și evaluarea efectului produsului liofilizat prin simularea in vitro a condițiilor din tractul intestinal. 

Activitate 2.6. Diseminare rezultate științifice. Participări la conferințe/expoziții/Congrese. Materiale informative. Redactare de lucrări științifice.

 

2025   

Obținerea unor noi structuri furajere cu adaos de produse probiotice liofilizate care să mărească biodisponibilitatea nutrienților din rețetele furajere destinate suinelor.

FAZA 3. Microtest pe suine în biobaza experimentală, în vederea testării surselor furajere neconvenționale cu adaos de produs probiotic liofilizat, asupra performanțelor zootehnice, statusului de sănătate şi microbiologic.

Activitate 3.1. Liofilizare produs probiotic. 

Activitate 3.2. Pregătire cadru experimental și optimizarea rețetelor furajere; elaborarea structurilor de nutrețuri combinate pe variante experimentale și demararea microtest.

Activitate 3.3. Monitorizarea performanțelor (greutate corporală, spor mediu zilnic, consum de hrană, procent de mortalitate) și a stării de sănătate (profil biochimic, incidență diaree).

Activitate 3.4. Prelevare și prelucrare probe biologice (sânge, organe și carne); analize calitate carne (compoziție chimică, acizi grași, culoare, pH, textură); determinarea încărcăturii microbiologice (tract digestiv, fecale); evaluare pH intestinal.

Activitate 3.5. Analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor.

Activitate 3.6. Participări la conferințe/expoziții/ Congrese. Materiale informative. Redactare de lucrări științifice.

 

2026  

Obținerea unor noi structuri furajere cu adaos de produse probiotice liofilizate care să mărească biodisponibilitatea nutrienților din rețetele furajere destinate puilor broiler.

FAZA 4. Microtest pe pui broiler în biobaza experimentală, în vederea testării surselor furajere neconvenționale cu adaos de produs probiotic liofilizat, asupra performanțelor zootehnice, statusului de sănătate şi microbiologic.

Activitate 4.1. Liofilizare produs probiotic. 

Activitate 4.2. Pregătire cadru experimental și optimizarea rețetelor furajere; elaborarea structurilor de nutrețuri combinate pe variante experimentale și demararea microtest.

Activitate 4.3. Monitorizarea performanțelor zootehnice (greutate corporală, spor mediu zilnic, consum de hrană, procent de mortalitate) și a stării de sănătate.

Activitate 4.4. Prelevare și prelucrare probe biologice (sânge, organe și carne); analize calitate carne (compoziție chimică, acizi grași, culoare, pH, textură); determinarea încărcăturii microbiologice (tract digestiv, fecale); evaluare pH intestinal.

Activitate 4.5. Analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor.

Activitate 4.6. Management și diseminare.

 

STADIUL PROIECTULUI ȘI REZULTATE OBȚINUTE:

Rezultate obținute (se actualizeaza la fiecare fază și la finalul proiectului):

 

LUCRĂRI ISI / BDI

 

Jurnal

Titlu

Autori

An/vol/pag

Scientific Papers. Series D. Animal Science.

Optimization of the fermentation conditions and survival of Bacillus licheniformis as freeze-dried powder for animal probiotic applications. 

Dumitru M., Ciurescu G.

2023. (în curs de publicare)

 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

 

 

2. Dumitru M., Lefter N., Ciurescu G., 2023. Exploring the probiotic potential of lactic acid bacteria and microencapsulation of selected strains. 17th International Symposium of Biology and Animal Nutrition IBNA Balotesti, September 29, Romania.

1. Rambu D., Dumitru M., Ciurescu G., 2023. Optimization of probiotic viability via freeze-dried encapsulation with different cryoprotectants. 17th International Symposium of Biology and Animal Nutrition IBNA Balotesti, September 29, Romania.

 

PREVIOUS

ADER 8.2.2/2023

NEXT

ADER 8.1.6/2023