ADER 8.2.2/2023

ADER 8.2.2 / 2023

 

Titlul proiectului: Cercetari cu privire la screeningul compoziției chimice a unor materii prime furajere din romania in vederea inițierii unei baze de date cu impact la nivel național

Tipul proiectului: Plan sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2023-2026, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2023"

Cod proiect:  ADER 8.2.2

Nr. Contract/data: 8.2.2./ 12.07.2023

Durata proiectului: 4 ani

Valoarea totală a proiectului (include alte surse proprii sau atrase): 1 000 000 lei.

Unitatea Finantatoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Finanţare: Buget de Stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Plan sectorial pe anii 2023-2026

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotesti (CO)

Director proiect: Dr. ing Mihaela SĂRĂCILĂ

Partener 1: Institutul National de Cercetare -Dezvoltare Agricola Fundulea (P1)

Responsabil proiect: Dr. ing. Matilda CIUCĂ

Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București (P2)

Responsabil proiect: Dr. chim. Mihaela MULȚESCU

Rezumatul proiectului::

Lipsa unor informații centralizate disponibile în suport informatic la nivelul României, a creat o necesitate privind dezvoltarea unei baze de date referitoare la compoziția nutrițională a materiilor prime furajere din România. Proiectul își propune crearea unui cadru informatic accesibil utilizatorilor din domeniul agricol, care să ofere date concrete privind calitatea nutrițională a materiilor prime furajere, bazat pe screeningul analitic al resurselor vegetale din diferite zone geografice ale României.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului de creșterea animalelor, a siguranței și calității produselor, scăderea impactului asupra mediului.

Obiective specifice:

 • Identificarea si caracterizarea din punct de vedere al calitatii nutritionale si al contaminantilor unor materii prime furajere conventionale de origine vegetala dar si suprodusele acestora
 • Identificarea si caracterizarea din punct de vedere al calitatii nutritionale si al contaminantilor unor materii prime furajere neconventionale de origine vegetala si suprodusele acestora
 • Stabilirea prin analize tehnico-economice a celor mai eficiente materii prime sub aspect calitate nutritionala/pret
 • Stabilirea unor valori de referință privind compozitia principalilor nutrienti unor materii prime furajere conventionale si neconventionale din diferite zone geografice ale României;
 • Crearea unei baze de date experimentale ușor de accesat cuprinzând informații relevante referitoare la compoziția nutrițională de bază a materiilor prime furajere din România, baza de date care va fi pusa la dispozitia fermierilor din industria agricola, zootehnica, micilor fermieri, producatorilor de fitoaditivi, agentilor economici din industria alimentara.
 • Testarea prin studii experimentale a unor furaje neconventionale cu potential de aditiv furajer pentru monogastrice
 • Omologarea celor mai eficiente noi structuri de retete furajere care includ materii prime furajere neconventionale prin depunerea a doua cereri de brevet; Cresterea vizibilitatii, la nivel national si international, a cercetarii din domeniul agriculturii prin articole stiintifice publicate in revste din fluxul principal de informatii si comunicari nationale si internationale; Promovarea rezultatelor cercetarii prin elaborarea de brosuri si ghiduri; Implicarea tinerilor cercetatori in derularea activitatilor proiectului.

 

Derularea activitatilor:

 

An 

  

Obiective

Activitati

2023  

Faza I.

Identificarea si caracterizarea unor materii prime furajere (subproduse industriale) dar si alti aditivi furajeri cu potential in nutritia monogastricelor, din zona de sud a Romaniei

CO- Identificarea materiilor prime furajere din zona de sud a Romaniei disponibile pentru nutritia monogastricelor;

P1- Obținerea și colectarea de eșantioane din cereale și legumioase cultivate în sistem conventional

P1- Obținerea și colectarea de eșantioane din cereale și legumioase cultivate în sistem conservativ

P1- Obținerea și colectarea de eșantioane din cereale și legumioase cultivate în sistem ecologic

P2- Caracterizarea fizico-chimica a esantioanelor colectate in activitatile anterioare, din punct de vedere al compozitiei chimice brute si al continutului de glucide totale

CO-Caracterizarea fizico-chimica a esantioanelor colectate in activitatile anterioare, din punct de vedere al compozitiei in macro si microelemente minerale, substanta organica si valoare energetica totala.

CO-Identificarea agentilor economici din zona de sud a Romaniei care pot furniza subproduse de calitate controlata pentru a fi folosite  in hrana  monogastricelor

CO-Colectarea de probe din subprodusele identificate in activitarea anterioara si caracterizarea fizico-chimica din punctul de vedere al calitatilor nutritionale

CO-Elaborarea, pe baza determinarilor  efectuate in activ 1.9,  a unui set de retete furajere inovative (minim 3 retete) pentru monogastrice

CO-Realizarea paginii web a proiectului. Constructie cadru baza de date (elaborare cadru informatic)

CO, P1, P2- Diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicari stiintifice. Elaborare raport activitate tehnic si economic

 

2024

Faza II

Identificarea si caracterizarea unor materii prime furajere dar si alti aditivi furajeri (subproduse industriale) cu potential in nutritia monogastricelor, din zona de est a Romaniei. Experimentarea in hrana monogastricelor a unor noi aditivi furajeri identificati si caracterizati in etapa anterioara si disponibili in zona de sud a Romaniei

CO-Procurarea si caracterizarea aditivilor vegetali si a uleiurilor esentiale; fabricarea furajelor pentru puii broiler si caracterizarea lor chimica;

P1-determinarea incarcaturii microbiologice si a contaminantilor de risc pentru mediu din probele de fitoaditivi si nutreturi combinate pentru puii broiler

CO- Organizarea si desfasurarea unui experiment de nutritie pe monogastrice (minim 4 loturi) pentru a evalua efectul includerii unor subproduse existente in zona de sud a Romaniei. Determinarea calitatii nutreturilor combinate din punct de vedere nutritional. Monitorizarea sanatatii monogastricelor si a parametrilor productivi. Determinarea valorii nutritionale  a carnii.

P1- Obținerea și colectarea de eșantioane de cereale și legumioase, cultivate în sistem convențional în zona estica a României.

P2- Caracterizarea fizico-chimica a esantioanelor colectate in activitatea anterioara, din punct de vedere al compozitiei chimice brute si al continutului de glucide totale

CO- Caracterizarea fizico-chimica a esantioanelor colectate in activitatile anterioare, din punct de vedere al compozitiei in macro si microelemente minerale, substanta organica si valoare energetica totala.

Identificarea agentilor economici din zona de est a Romaniei care pot furniza subproduse de calitate controlata pentru a fi folosite  in hrana  monogastricelor asupra performantelor de productie si a calitatii carnii

Colectarea de probe din subprodusele identificate in activitarea 2.5. si caracterizarea fizico-chimica din punctul de vedere al calitatilor nutritionale

Elaborarea, pe baza determinarilor  efectuate in activ 2.6,  a unui set de retete furajere inovative (minim 3 retete) pentru monogastrice.

Actualizarea paginii web a proiectului.

CO, P1, P2- Diseminarea rezultatelor obtinute prin articole si comunicari stiintifice. Elaborare raport activitate tehnic si economic

 

2025

Faza III

Identificarea si caracterizarea unor materii prime furajere dar si alti aditivi furajeri (subproduse industriale) cu potential in nutritia monogastricelor, din zona de vest a Romaniei. Experimentarea in hrana monogastricelor a unor noi aditivi furajeri identificati si caracterizati in etapa anterioara si disponibili in zona de est a Romaniei

CO- Organizarea si desfasurarea unui experiment de nutritie pe monogastrice (minim 4 loturi) pentru a evalua efectul includerii unor subproduse existente in zona de est a Romaniei. Determinarea calitatii nutreturilor combinate din punct de vedere nutritional. Monitorizarea sanatatii monogastricelor si a parametrilor productivi. Determinarea valorii nutritionale  a carnii.

P1- Obținerea și colectarea de eșantioane de cereale și legumioase, cultivate în sistem convențional în zona vestica a României.

P2- Caracterizarea fizico-chimica a esantioanelor colectate in activitatea anterioara, din punct de vedere al compozitiei chimice brute si al continutului de glucide totale

CO- Caracterizarea fizico-chimica a esantioanelor colectate in activitatile anterioare, din punct de vedere al compozitiei in macro si microelemente minerale, substanta organica si valoare energetica totala.

CO- Identificarea agentilor economici din zona de vest a Romaniei care pot furniza subproduse de calitate controlata pentru a fi folosite  in hrana  monogastricelor asupra performantelor de productie si a calitatii carnii

CO- Colectarea de probe din subprodusele identificate in activitarea 3.4. si caracterizarea fizico-chimica din punctul de vedere al calitatilor nutritionale

CO- Elaborarea, pe baza determinarilor  efectuate in activ 3.6,  a unui set de retete furajere inovative (minim 3 retete) pentru monogastrice.

CO- Actualizarea paginii web a proiectului.

CO, P1, P2- Diseminarea rezultatelor obtinute prin articole si comunicari stiintifice. Elaborare raport activitate tehnic si economic

 

2026

Faza IV

Experimentarea in hrana monogastricelor a unor noi aditivi furajeri identificati si caracterizati in etapa anterioara si disponibili in zona de vest a Romaniei. Crearea unei baze de date complexe cu date analitice privind compozitia chimica a materiilor prime furajere conventionale dar si aditivi furajeri neconventionali, disponibili pe teritoriul Romaniei.

CO - Organizarea si desfasurarea unui experiment de nutritie pe monogastrice (minim 4 loturi) pentru a evalua efectul includerii unor subproduse existente in zona de vest a Romaniei. Determinarea calitatii nutreturilor combinate din punct de vedere nutritional. Monitorizarea sanatatii monogastricelor si a parametrilor productivi. Determinarea valorii nutritionale  a carnii.

CO, P1, P2- Diseminarea rezultatelor obtinute prin articole si comunicari stiintifice. Elaborare cerere de brevet.

CO- Elaborare ghid privind folosirea subproduselor industriale in hrana monogastricelor.

CO- Completarea si finalizarea bazei de date cu valori de referinta la nivel national privind compozitia chimica a materiilor prime furajere disponibile in Romania.

CO, P1, P2- Elaborare raport activitate tehnic si economic

 

 

Rezultate scontate:

 • Suport informatic cu impact la nivel national ușor de accesat cuprinzând informații relevante referitoare la compoziția nutrițională de bază a materiilor prime furajere (conventionale si neconventionale) din diferite zone ale Romaniei
 • Elaborarea și implementarea în nutriția monogastricelor, a unor noi structuri de rețete furajere care să includă subproduse din industria alimentara existente in diferite zone din Romania în scopul imbunatatirii performantelor de productie si a calitatii carnii
 • Creșterea vizibilității capacității cercetării agricole din Romania
 • Comunicarea rezultatelor științifice
 • Omologarea soluțiilor nutriționale viabile din punct de vedere al performantelor de productie
 • Creșterea experienței și expertizei tinerilor cercetători din domeniul cercetarii agricole

PREVIOUS

ADER 8.1.2/2023

NEXT

ADER 8.1.7/2023