ADER 8.1.2/2023

ADER 8.1.2./2023

Titlul proiectului : ADER 8.1.2./2023 “Cercetari privind calitatea si cantitatea carnii din caracasa evaluate prin metoda non-invazivă ecografică și a biomarkerilor moleculari la rasele de taurine pentru carne in conformitate cu noile cerințe privind bunăstarea animalelor’’

Tipul proiectului : Sectorial

Nr. Contract/data : ADER 8.1.2./21.07.2023

Unitatea Finanțatoare : MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Buget: 1300000 lei

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală -IBNA Balotești

Director proiect : Cristina VAN

Scopul proiectului :

  • Identificarea și simplificarea evaluării calității cărnii la rasele de taurine, cu calități deosebite în completarea cerinței la nivel mondial, tendință care a luat amploare și în fermele crescătorilor români
  • Analiza și evaluarea calității producției de carne la rasele de taurine specializate pentru producția de carne din România se va face pentru prima oară prin utilizarea unor metode moderne, non invazive și anume tehnica ecografică, prin procedeul cu ultrasunete și tehnici de biologie moleculară PCR-RFLP, pentru identificarea de markeri specifici corelați cu calitatea cărnii și carcasei

Rezumat/Stadiul realizării :

 Datorită exploziei demografice și a schimbărilor climatice, omenirea trebuie să găsească soluții sustenabile și durabile pentru a asigura resurse noi de proteină pentru completarea necesarului actual și viitor. Toată această problematică complexă își va gasi rezolvarea prin cercetarea aprofundată în acord cu noile cerințe și reglementări privind siguranța alimentară a consumatorului la nivel european și global. Aceste direcții propuse de proiectul de față vor rezolva și  îmbunătăți prin metodele non-invazive (ecografia și markeri moleculari) problematica actuală cu o echipă de cercetători specializați în ameliorare și genetică, biologie moleculară și biotehologie cu experiență în cercetarea experimentală statistică și tehnică experimentală.  În cadrul proiectului există patru etape. Etapa 1/2023 are ca obiective:- Estimarea și identificarea efectivelor de taurine din rasele de carne din România,  situatia la nivel național și perspectivele acestora în contextul pieței Europene; -Evaluarea caracterelor   morfoproductive prin masuratori biometrice (metoda clasică) cu clasificarea animalelor vii după starea de îngrășare, precum și evoluția greutății corporale la vârsta de 6 și 12 luni la taurinele din rasele de carne din România.

Etapa 2/2024 are ca obiectiv: -Evaluarea non invazivă (ultrasunete) a producției de carne în carcasă prin analiza ecografică la nivelul mușchiului Longissimus Dorsi la tineretul taurin în vîrstă de 6 și 12 luni pentru a determina parametrii ecografici. Etapa 3/2025- Identificarea și determinarea de markeri moleculari specifici  prin PCR și PCR RFLP a expresiei câtorva gene implicate în calitatea cărnii și reproducție la taurinele din România. Etapa 4/2026- Greutatea cărnii în carcasă va fi estimată prin ecuații de regresie multiplă a cantității de carne în carcasă la taurinele de carne din Romania. Astfel pentru a atinge obiectivele principale propuse în proiectul de față se vor efectua sutudii bibliografice ale raselor de taurine destinate cărnii luând în considerație cunoștințele, aplicațiile și reglementările noilor standarde UE și cerințele privind calitatea carcaselor la taurine. Se vor efectua măsurători corporale pentru determinarea greutății vii la vârsta de 6 și 12 luni și  pentru a identifica tipul de conformație și dezvoltarea corporală la tineretul taurin din rasele destinate producției de carne din România. Se va face o descriere și o caracterizare a câtorva sisteme de evaluare a calității carnii în lume (sistemul Vest Europearn, sistemul American). Prin măsurători ecografice se vor determina parametrii ecografici: stratul de grăsime subcutanat, profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi și perimetrul ariei musculare din zona mușchiului Longisimus dorsi. Estimarea cantității de carne în carcasă pornind de la măsurarea directă a greutații vii și a parametrilor ecografici, având ca punct de pornire: stratul de grăsime subcutanat, profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi și perimetrul ariei musculare din zona mușchiului Longisimus Dorsi. Se va realiza optimizarea metodelor de determinare a markerilor moleculari specifici calitații cărnii și cei destinați reproducției la rasele de taurine studiate în România; compararea rezultatelor obținute prin metoda clasică și metodele moderne pentru a determina standarde noi de calitate destinate producției carne la rasele de taurine actuale din România, specializate pentru calitatea cărnii, în acord cu noile standarde și cerințe ale consumatorilor privind standardele de calitate ale cărnii la nivel European. Rezultatele vor fi diseminate prin comunicări la simpozioane, lucrări științifice în reviste de specialitate.

Obiective:

- Estimarea și identificarea efectivelor de taurine din rasele de carne din România,  situatia la nivel național și perspectivele acestora în contextul pieței Europene;

 -Evaluarea caracterelor   morfoproductive prin masuratori biometrice (metoda clasică) cu clasificarea animalelor vii după starea de îngrășare, precum și evoluția greutății corporale la vârsta de 6 și 12 luni la taurinele din rasele de carne din România.

 -Evaluarea non invazivă (ultrasunete) a producției de carne în carcasă prin analiza ecografică la nivelul mușchiului Longissimus Dorsi la tineretul taurin în vîrstă de 6 și 12 luni pentru a determina parametrii ecografici.

- Identificarea și determinarea de markeri moleculari specifici  prin PCR și PCR RFLP a expresiei câtorva gene implicate în calitatea cărnii și reproducție la taurinele din România.

- Greutatea cărnii în carcasă va fi estimată prin ecuații de regresie multiplă a cantității de carne în carcasă la taurinele de carne din Romania.

Derularea activităților:

Etapa 1 – 2023 : Estimarea și identificarea efectivelor de taurine din rasele de carne din România, situatia la nivel național și perspectivele acestora în contextul pieței Europene.

1.1. Studiu bibliografic privind rasele de taurine destinate cărnii vor fi caracterizate luând în considerație cunoștințele, aplicațiile și reglementările noilor standarde UE și cerințele privind calitatea carcaselor la taurine

1.2 Evaluarea caracterelor morfoproductive prin masuratori biometrice (metoda clasică) cu clasificarea animalelor vii după starea de îngrășare, precum și evoluția greutății corporale la vârsta de 6 și 12 luni la taurinele din rasele de carne din România.

1.3 Se vor efectua măsurători corporale pentru determinarea greutății vii la vârsta de 6 și 12 luni și  pentru a identifica tipul de conformație și dezvoltarea corporală la tineretul taurin din rasele destinate producției de carne din România.

1.4 Se va face o descriere și o caracaterizare a câtorva sisteme de evaluare a calității carnii în lume (sistemul Vest Europearn, sistemul American).

Etapa 2 -2024: Evaluarea non invazivă (ultrasunete) a producției de carne în carcasă prin analiza ecografică la nivelul mușchiului Longissimus Dorsi la tineretul taurin în vîrstă de 6 și 12 luni pentru a determina parametrii ecografici

2.1 Prin măsurători ecografice se vor colecta date despre parametrii ecografici: stratul de grăsime subcutanat, profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi și perimetrul ariei musculare din zona mușchiului Longisimus dorsi.

2.2 Analiza și evaluarea parametrilor ecografici obținuți stratul de grăsime subcutanat, profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi și perimetrul ariei musculare de la nivelul mușchiului Longissimus Dorsi

Etapa 3 - 2025: Identificarea și determinarea de markeri moleculari specifici  prin PCR și PCR RFLP a expresiei câtorva gene implicate în calitatea cărnii și reproducție la taurinele din România

3.1 Se va face o optimizare a metodei PCR RFLP pentru câteva gene implicate în calitatea cărnii și reproducției

3.2 Determinarea prin PCR și PCR RFLP a expresiei câtorva gene implicate în calitatea și cantitatea cărnii și reproducției la taurine pentru a le identifica ca markeri moleculari specifici

Etapa 4 - 2026: Greutatea cărnii în carcasă va fi estimată prin ecuații de regresie multiplă a cantității de carne în carcasă la taurinele de carne din Romania.

4.1 Estimarea cantității de carne în carcasă pornind de la măsurarea directă a greutații vii și a parametrilor ecografici, având ca punct de pornire: stratul de grăsime subcutanat, profunzimea mușchiului, suprafața ochiului de mușchi și perimetrul ariei musculare din zona mușchiului Longisimus Dorsi.

4.2 Compararea rezultatelor obținute prin metoda clasică și metoda ecografică pentru a determina standarde noi de calitate destinate producției carne la rasele de taurine actuale din România, specializate pentru calitatea cărnii, în acord cu noile standarde și cerințe ale consumatorilor privind standardele de calitate ale cărnii la nivel European

Rezultate obținute:

- Studiu bibliografic privind rasele de taurine destinate cărnii vor fi caracterizate luând în considerație cunoștințele, aplicațiile și reglementările noilor standarde UE și cerințele privind calitatea carcaselor la taurine

-Evaluarea caracterelor morfoproductive prin masuratori biometrice (metoda clasică) cu clasificarea animalelor vii după starea de îngrășare, precum și evoluția greutății corporale la vârsta de 6 și 12 luni la taurinele din rasele de carne din România.

-Măsurători corporale pentru determinarea greutății vii la vârsta de 6 și 12 luni și  pentru a identifica tipul de conformație și dezvoltarea corporală la tineretul taurin din rasele destinate producției de carne din România.

-Descrierea și caracaterizarea câtorva sisteme de evaluare a calității carnii în lume (sistemul Vest Europearn, sistemul American).

PREVIOUS

ADER 8.1.3/2023

NEXT

ADER 8.2.2/2023