ADER 8.2.1/2023

Proiect ADER 8.2.1/2023

 

Titlul proiectului: Cercetare cu privire la elaborarea unor soluții nutriționale de reducere a efectelor contaminării cu micotoxine a furajelor destinate tineretului porcin

Tipul proiectului: Plan sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2023-2026, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2023"

Cod proiect:  ADER 8.2.1

Nr. Contract/data: 8.2.1./ 17.07.2023

Durata proiectului: 4 ani

Valoarea totală a proiectului: 1100000 lei

Unitatea Finantatoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Finanţare: Buget de Stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Plan sectorial pe anii 2023-2026

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotesti

Director proiect: Dr. bioch Gina Cecilia PISTOL

 

Rezumatul proiectului: Micotoxinele sunt contaminanți frecvenți ai hranei umane și animale. Prezența lor în furajele destinate suinelor poate produce pierderi economice substanțiale industriei zootehnice știut fiind că porcul este foarte sensibil la acțiunea micotoxinelor. În timp au fost testate diferite strategii de decontaminare fizice, chimice și biologice. Utilizarea metodelor biologice este cea mai promițătoare datorită gradului redus de toxicitate. Proiectul propune utilizarea de noi surse furajere (subproduse/reziduuri) bogate în compuși bioactivi cu scopul de a reduce efectele negative ale unor micotoxine frecvent întâlnite în furajele din România prin creșterea și îmbunătățirea răspunsului imun de apărare al animalelor datorită activității anti-microbiene, imunostimulatoare a compușilor bioactivi. Proiectul va furniza soluții de reciclare importanți în economia circulară.

 

Fazele de derulare ale proiectului ADER 8.2.1:

 

Faza 1 (2023). Caracterizarea fizico-chimică a reziduurilor agro-alimentare care vor fi selectate pentru soluții nutriționale de reducere a efectelor micotoxinelor

Activitate 1.1. Determinarea compoziției chimice brute

Activitate 1.2. Determinarea compoziției în compuși bioactivi (polifenoli, acizi grași polinesaturați, carbohidrați, acizi organici etc) a reziduurilor agro-alimentare

Activitate 1.3. Realizarea de amestecuri din șroturile selecționate incluzând diferite proporții de șroturi și determinarea compoziției în compuși bioactivi

 

Faza 2 (2024). Evaluarea capacității de adsorbție a micotoxinelor de către reziduurile agro-alimentare

Activitate 2.1. Testare experimentală a capacității șroturilor selecționate de a adsorbi micotoxine;

Activitate 2.2. Testare experimentală privind stabilitatea complexului micotoxină-adsorbent.

 

Faza 3 (2025). Studiu experimental in vivo pentru testarea capacității reziduurilor agro-alimentare de a contracara efectele micotoxinelor la porc și dezvoltarea de solutii nutritionale eficiente

Activitate 3.1. Derularea experimentului I la porc și evaluarea performanțelor de producție

Activitate 3.2. Evaluarea eficacității soluției nutriționale propuse asupra toxicității generale și specifice induse de micotoxină (ZEN) prin biomarkerii sanguin

Activitate 3.3. Evaluarea eficacității soluției nutriționale propuse asupra toxicității generale și specifice induse de micotoxină (ZEN) prin biomarkerii ai răspunsului imun.

Activitate 3.4. Evaluarea eficacității soluției nutriționale propuse prin determinarea reziduurilor de micotoxină din organism.

 

Faza 4 (2026). Studiu experimental in vivo pentru testarea capacității reziduurilor agro-alimentare de a contracara efectele micotoxinelor la porc și dezvoltarea de solutii nutritionale eficiente

Activitate 4.1. Derularea experimentului II la porc și evaluarea performanțelor de producție;

Activitate 4.2. Evaluarea eficacității soluției nutriționale propuse asupra toxicității generale și specifice induse de micotoxină (ATX) prin biomarkerii sanguini

Activitate 4.3. Evaluarea eficacității soluției nutriționale propuse asupra toxicității generale și specifice induse de micotoxină (ATX) prin biomarkeri ai răspunsului imun.

 

Rezultate scontate:

-Evaluarea gradului de contaminare cu micotoxine a furajelor / subproduselor;

-Produs de uz furajer, cu rol de reducere a efectelor contaminării cu micotoxine la porc;

-Soluții furajere noi pentru reducerea efectelor contaminării cu micotoxine la porc;

-Subproduse caracterizate din punct de vedere chimic și al acțiunii decontaminante;

-Rețete de nutreț combinat pentru porcine;

-Elaborare de norme privind limitele de toleranță.

PREVIOUS

8PFE/2021

NEXT

ADER 8.1.3/2023