Nutriția Animalelor & Biotehnologii

 

Laboratorul de Nutritie Animala si Biotehnologie este format din 2 echipe: 1. Nutritie Animala. 2. Biotehnologie. Activitatea de cercetare are un caracter predominant aplicativ si se adreseaza atat specialistilor in domeniu cat si fermierilor/ crescatorilor de animale/ producatorilor de furaje pentru animale.

La nivel de laborator sunt elaborate/ testate si dezvoltate o serie de produse precum formule inovative de nutreturi combinate, concentrate proteino-vitamino minerale, aditivi furajeri.

Activitati:

Compartiment nutritie

#  Teste biologice si de digestibilitate pe animale de interes zootehnic.

# Determinarea calitatii laptelui (compozitie chimica, uree, celule somatice, prezenta antibioticelor si a inhibitorilor etc.).

# Determinare calitate carcasa (pondere carne in carcasa, % carne si grasime) si calitate carne (determinari acizi grasi, aminoacizi compozitie chimica bruta la nivel de tesut animal in colaborare cu laboratorul de chimie).

# Analiza profil biochimic plasmatic: concentratia proteinelor totale (T-Pro), albuminelor (Alb), colesterolul total (T-Cho), trigliceride (TG), total bilirubina (T-Bil), creatinina (Cre), uree, acid uric, lipoproteine de inalta densitate-colesterol (HDL-C), calciu (Ca), magneziu (Mg), fosfor (P) si activitatile enzimatice ale glutamic-oxaloacetat trasaminaza aspartat aminotransferaza (GOT/AST), glutamil-piruvat-transaminaza (GPT/ALT) si gama-glutamiltransferaza (GGT). Determinarile se realizeaza prin  spectrofotometrie cu un analizor automat de biochimie uscata (Spotchem EZ, model SP-4430; ARKRAY Global Business Inc., Kyoto, Japonia).

# Determinari de parametrii de microclimat (gaze cu efefct de sera: CO2, CH4 enteric, N din teste de digestibilitate, N2O).

# determinari microclimat din adapost de animale.

Compartiment Biotehnologie

# Izolare, identificare, caracterizare fenotipica a unor tulpini bacteriene.

# Obtinere si validare aditivi furajeri din tulpini bacteriene cu rol probiotic si enzimatic ca inlocuitori de antibiotice.

# Numarare colonii bacteriene/ caracterizare.

# Examene bacteriologice si micologice la materii prime furajere, nutreturi combinate, CPVM-uri si probe biologice.

Activitati comune nutritie si biotehnologie

# Determinari microbiologice la nivel de continut intestinal (cecum, ileon), in dejectii si in ingrediente furajere si stabilire efecte aditivi la nivel de organism animal.

 

DIRECTII DE CERCETARE

 • Solutii de valorificare eficienta a potentialului nutritional a unor resurse furajere noi si / sau mai putin cunoscute
 • Relatia dintre nutritie- metabolism si sanatate animala
 • Solutii de diminuare a efectelor unor factori antinutritionali din resursele vegetale
 • Imbunatatirea calitatii produselor animale (lapte, carne).
 • Soluții de reducere a gazelor cu efect de seră (CO2, CH4, N2O); stabilire rețete standard si recomandări pentru fermieri.
 • izolarea de tulpini bacteriene din microflora intestinala si identificarea fenotipica (genurile Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus, etc) in vederea utilizarii la obtinerea de aditivi furajeri.
 • Stabilirea conditiilor optime de cultivare a tulpinilor in conditii de laborator si obtinerea de culturi pure.
 • Testarea tulpinilor bacteriene privind sinteza de acizi organici (lactic, fenil-lactic, hidrozifenil-lactic, acetic si propionic) si sinteza de enzime (amilaze, celulaze, proteaze, etc);.
 • Perfectionarea tehnologiilor existente si elaborarea de noi tehnologii pentru obtinerea de bioaditivi furajeri utilizati cu rol probiotic in alimentatia animalelor si cu rol conservant al valorii nutritive a furajelor.
 • Stabilirea efectelor produselor probiotice si bioconservante utilizate ca alternativa biologica in hrana animalelor (pasari si porci) si la insilozarea plantelor furajere.
 • Studii asupra microbiotei intestinale a animalelor corelate cu nutritia si imunitatea gazdelor.
 • Studii privind reducerea impactului florei bacteriene intestinale eliminate asupra mediului.

REZULTATE SEMNIFICATIVE:

PRODUSE – 3 BREVETE DE INVENTIE:


Brevetele vin in sprijinul fermierilor carora le propunem solutii /produse simple eco-eficiente, bazate pe folosirea unor uleiuri „functionale”, dar cu implicatii profunde

 • Nutret combinat pentru hrana porcilor, Uleiul de in.

Autori: Habeanu Mihaela, Veronica Hebean, Nicoleta Lefter
Propuneam o serie de argumente si solutii nutritionale la promovarea rasei Mangalita aflata ïn risc” scopul fiind de promovare si conservarea biodiversitatii prin eco-eficienta ca o paradigma, considerata element cheie pentru o dezvoltare sustenabila. Pe scurt un produs nutritional bazat pe uleiul de in obtinut ecologic, folosit de altfel si in hrana omului

Autori: Mihaela Habeanu, Nicoleta Lefter, Taranu Ionelia.
Un produs simplu, un concentrat bazat pe un ingredient ecologic (camelina) low-cost, din care se obtine biocombustibil pentru avioane, si ale caror subproduse le putem valorifica la animale. Implicatiile sunt neasteptate.

 • Concentrat proteino-vitamino-mineral pentru pui de carne- CPVM- pui carne

Autori : Ciurescu G, Hăbeanu M, Ropotă M, Gheorghe A, Dragomir C

Cerere de brevet de inventie Nr. a 2016 00294. Hotaratea Nr. 4.2/42 din 30.03.2021.

CERERI DE BREVET:

 • Cerere de brevet A/00193/08.04.2020. Habeanu M, Gheorghe A, Tabuc C, Sorescu I, Lefter NA, Dumitru M. 2020. Tehnologie nutrițională bazată pe un macro-mix cu proprietăți funcționale pentru purceiRezumat publicat în RO-BOPI nr. 10/2020 din 30.10.2020, p. 16. C:\wpdocs\bopi\bopi1020\bopi1020_ok (osim.ro)
 • Cerere de brevet A/00720/11.11.2020. Gheorghe A, Habeanu M, Ciurescu G, Lefter NA, Idriceanu L, Dumitru M. 2020. Nutreț combinat cu calități funcționale pentru furajarea fazială a puilor de carne.
 • Cerere de brevet A/00719/11.11.2020. Lefter NA, Hăbeanu M, Gheorghe A, Idriceanu L. 2020. Amestec furajer proteino-vitamino-mineral pentru hrana porcilor în faza de creștere-îngrășare.
 • Cerere de brevet A/00039/30.01.2020. Dumitru M, Vodnar D, Habeanu M, Chelaru NR, Simon E, Sorescu I, Ciurescu G, Tabuc C, Gheorghe A. Procedeu de izolare, caracterizare si obtinere a unor produse bacteriene de Lactobacillus salivarius.
 • Cerere de brevet A/00770/20.11.2019. Gheorghe A, Dumitru M, Ciurescu G, Hăbeanu M, Lefter NA, Tabuc C, Sorescu I. 2019. Nutreţ combinat îmbunătăţit prin adaos de probiotic pentru furajarea puilor de carne.. Rezumat publicat în RO-BOPI nr. 04/2020 din 30.04.2020, p. 14-15. C:\wpdocs\Bopi\bopi420\bopi420 (osim.ro)
 • Cerere de brevet A/00245/19.04.2019. Dumitru M, Habeanu M, Lefter NA, Sorescu I, Tabuc C, Gheorghe A, Idriceanu L. 2019. Nutreț combinat îmbunătățit prin adaos de aditiv zootehnic bacterian pentru purcei în criza de înțărcare.. Rezumat publicat în RO-BOPI nr. 01/2020 din 30.01.2020, p. 13-14. C:\wpdocs\bopi\bopi120\bopi120 (osim.ro).
 • Cerere de brevet A00295/26.04.2016. Ciurescu G, Hăbeanu M, Gheorghe A, Grosu H. 2016. Concentrat proteino-vitamino-mineral pentru furajarea fazială a puilor de carne. Rezumat publicat în RO-BOPI nr. 10/2017 din 30.10.2017, p. 12-13. C:\wpdocs\bopi\bopi1017\bopi1017 (osim.ro).

PROIECTE :

1.         

ADER 914. Cercetări privind îmbunătățirea eficienței productive a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porci și păsări, prin reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent

2019-2022

2.         

IBNA- VALORIF. Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare –dezvoltare - MCI/ IBNA: dezvoltare instituțională către performanţă ştiinţifică şi impact în practica zootehnică.

2017-2020

3.         

8 PCCDI/2018 -PC2: Obtinerea de produse de uz furajer pe baza de resurse neconventionale generate de tehnologiile moderne din industria alimentara si biotehnologii

2018-2020

4.         

ADER 8.1.9 “Cercetări privind capacitatea de combinare generală şi specifică a rasei Gât Golaș de Transilvania cu diferite rase și linii de găini privind calitatea cărnii“

2019-2022

5.         

ADER 1.4.2 “Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară”

2019-2022

6.         

ADER 23.1.1 “Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare ale principalelor produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică”

2019-2022

7.         

Program nucleu PN 18-20 0103/nr. 28 N/2018. Cercetări privind efectele unor subproduse și resurse proteaginoase asupra performanțelor de creștere, calității produselor și stării de sănătate la monogastrice (suine, păsări).

2018

8.         

PNDR 2014-2020 Măsura 1 / SUBMĂSURA 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe”- ”Formare fermieri pentru performanță în agricultură în județul Gorj”

2018-2019

9.         

PNDR 2014-2020 Măsura 1 / SUBMĂSURA 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe” - ”Formare fermieri pentru performanță în agricultură în județul Valcea”

2018-2019

10.      

Program nucleu PN 16 – 41 01.01 Investigații privind valorificarea eficientă a unor resurse vegetale neconvenționale în hrana scroafelor de reproducție și interrelația cu performanțele produșilor acestora”

2016-2017

11.      

Program nucleu PN16-41.01.02 “Tehnologii nutriționale inovative de hrănire a broilerilor de găină și curcă, bazate pe utilizarea unor surse alternative de proteine libere de factori antinutriționali”

2016 - 2017

12.      

Program nucleu PN 16410105 “Evaluarea potențialului nutrițional al unor resurse furajere locale în hrana puilor de carne”

2016-2017

13.      

POC / GALIM PLUS - Dezvoltarea unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite

2016-2019

14.      

COST- CA16106 –LivAge- Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings

2016-2020

15.      

ADER 2020/ ADER 6.1.1.: Tehnologii nutriționale inovative bazate pe utilizarea în hrana animalelor a unor materii prime furajere recent ameliorate, cu implicații asupra siguranței și calității produselor.

2015-2018

16.      

ADER 2020/ ADER 721: Fundamentarea sprijinului adresat asigurarii unor standarde superioare de bunastare a animalelor, in baza art. 40 al regulamentului (ce) nr. 1698/2005.

2011-2014

17.      

ADER 2020/ ADER 717: Elaborarea și implementarea programului national de selecție și menținere a liniilor autohtone de curci.

2011-2014

18.      

ERASMUS-LIVENUTRITIONRational Livestock Nutrition in Rural Areas

2014-2016

19.      

PROIECT BILATERAL ROMANIA-VIETNAM: Valorization of novel bioethanol plants' by products for the production of high quality animal feeding, valoare proiect

2013-2015

20.      

Program CAPACITATI, modulul III-PC7: co-finanțare „Sustainable Organic and Low-input Dairying” (COF_SOLID).

2011-2016

21.      

FP7 “SOLID”: Sustainable Organic Low-Input Dairying.

2011-2016

22.      

POSCCE - Programul operational sectorial cresterea competitivitatii economice. “Plan de promovare a produselor si serviciilor INCDBNA Balotesti « .

2010-2011

23.      

FP7 - FEED TO FOOD - Reinforcement of feed to food research center at institute for food technology of the university of novi sad.

2009-2011

24.      

Program nucleu -PN 09-38.04.01. Imbunătăţirea calităţii nutriţionale a cărnii de porc prin utilizarea de materii prime furajere ecologice cu efecte benefice asupra stării de sănătate a consumatorilor”.

2009-2011

25.      

Program nucleu PN 09-38.03.03 „Valorificarea sorgului boabe în alimentaţia tineretului taurin la îngrăşat, ca alternativă la porumb şi orz, în zonele neirigate de câmpie”.

2009-2011

26.      

Program nucleu -PN 09-38.02.02.. Evaluarea, adaptarea și valorificarea complexă de noi surse alternative de aditivi organici în scopul creșterii statusului imun la purcei după înțărcare.

2009-2011

27.      

LIPIVIMUS- "Impact of lipids on nutritional and sensorial qualities of bovine and porcine meats: effects of husbandry factors and technological processes" proiect International (francez). Responsabil probleme de metabolism acizi grasi respectiv analize chimice .

2007-2009

28.      

PN2 - CARSUIN .Parteneriate în domeniile prioritare- 51-042: „Identificarea şi utilizarea unor factori nutriţionali pentru optimizarea alimentaţiei suinelor destinate producţiei de carne

2009-2010

29.      

AGRAL- CEEX 8Interacţiuni calitative datorate transformării substanţelor nutritive lipidice pe lanţul alimentar furaj-animal-consumator uman în vederea stabilirii unor indicatori de impact asupra sănătăţii omului”- LIPO-SAN .

2005-2008

30.      

VIASAN 113- INFOBAP –„Inactivarea fotodinamică a unor bacterii Gram negative şi Gram positive  care contaminează plăgile deschise utilizând radiaţii luminoase coerente .

2006-2007

31.      

BIOTECH 159–ATPMACercetări privind dezvoltarea aplicaţiilor tehnice moderne pentru cultivarea unor specii valoroase de plante medicinale şi aromatice inclusiv în domeniul procesării primare şi al valorificării”.

2006-2007

32.      

AGRAL 280 „Cercetări privind obţinerea şi asigurarea calităţii unui produs enzimatic de uz zootehnic  în vederea îndepărtării factorilor antinutriţionali”.

2004-2006

33.      

RELANSIN 1895 „Creşterea capacităţii de conservare a cărnii de porc utilizând suplimente de vitamina E”.

2004-2006

34.      

FP6 SSA 506087/2004 –2005

 International project - FP6 SSA 506087/Support to animal sciences organisation from central europe candidate countries” – acronim  CEC Animal Science”

2004 -2005

35.      

AGRAL 155 – proiect prioritar

„Nutriţia animalelor de fermă –NAF

2003-2005

36.      

Agral 67 – „Optimizarea structurii raţiilor şi producerea unor nutreţuri combinate specifice unor rase şi hibrizi de taurine, suine şi păsări, destinate producţiei de carne, prin reevaluarea valorilor nutritive ale nutreţurilor şi a cerinţelor nutriţionale ale animalelor” .

2003-2005

37.      

RELANSIN

“Minimizarea efectului factorilor antinutriţional şi control genetic al sistemului imun la purcei

2000-2001

38.      

RELANSIN

Îmbunătăţirea calităţii silozurilor din plante furajere prin utilizarea conservanţilor biologici indigeni”

2001-2002

 

  

 

 

Infrastructura Laborator Nutritie 

 

DENUMIRE ECHIPAMENT

DESTINATIE

PC - CALCULATOARE , SISTEM BRAND HP 290 G2 MT I-7-8700

 image_2021-06-10_150528.png

  PC-calculator – Laborator Nutritie Animală.

  Utilizare: editare text, înregistrare și prelucrare date experimentale, prezentări power point pentru comunicări etc.

AUTOCLAV - RAYPA AES 75

 image_2021-06-10_150539.pngimage_2021-06-10_150546.png

  Aparatul este utilizat pentru sterilizarea materialelor solide (pipete, placi Petri etc., lichide precum medii de cultură, soluții tampon, deșeuri infecțioase.

  Echipat cu microprocesor PID cu afusaj digital LCD pentru controlul și programarea parametrilor de lucru

ULTRACONGELATOR PENTRU LABORATOR :-80 ° C TWINGUARD ULT FREEZER MODEL MDF –DU502VX-PE-MDF-DU502VX-PE

 image_2021-06-10_151233.png

  Utilizare : conservare probe biologice până la analize biochimice.

  Locație : Laborator de Nutriție Animală (biotehnologie)

 

MASINA SPALAT STICLARIE DE LABORATOR

 image_2021-06-10_151247.pngimage_2021-06-10_151256.png

  Mașina este amplasată la laboratorul de biotehnologie si este folosită pentru spălarea sticlăriei de laborator

BIOREACTOR MINIFOR PENTRU CULTURI FERMENTATIVE CU CAPAC. 7 L, STICLĂ BOROSILICAT

image_2021-06-10_151524.png

  Aparatul este utilizat la laboratorul de biotehnologie în cadrul fluxului tehnologic de obtinere a aditivilor furajeri. Poate monitoriza și controla până la 6 parametri privind cultura biologică, cu ajutorul microprocesorului.

LIOFILIZATOR ALPHA 1-4LS CLASIC

image_2021-06-10_151545.pngimage_2021-06-10_151555.png

  Conservarea pe termen lung a unor materiale perisabile în scopul păstrării proprietăților acestora. Liofilizarea este bazată pe înghețare urmată de o scădere a presiunii ceea ce permite apei din materialul testat să sublimeze direct din   faza solidă în faza de vapori.  Acest proces are o aplicabilitate ridicata in obtinerea produselor probiotice de origine bacteriană cu spectru ridicat de utilizare în hrana animalelor. 

 

CROMAMETRU CR410 HEAD 

image_2021-06-10_151623.png

  Aparatul este utilizat în laboratorul de nutritie animală pentru analize de calitate produse animaliere, determinari/cercetari de :

  -    culoare carne (pasăre, porc, vită), produse lactate, etc

 ANALIZOR DE CARNE NIR PERTEN DA 6200

 image_2021-06-10_151644.png

  – Aparatul determină grasimea, proteina, umiditatea și conținutul de colagen în toate tipurile de carne și produse din carne.

 

 

ANALIZOR DE TEXTURĂ BROOKFIELD CT3

 image_2021-06-10_151659.png

  Aparatul este utilizat în laboratorul de nutriție animală pentru analiza parametrilor de interes ai calitații unei game foarte largi de produse alimentare (carne, branzeturi, etc), colectarea datelor și reprezentarea grafica în timp real a acestora.

  Aparatul este utilizat pentru:

   - teste de compresie, singulare și multiple (permite introducerea unor probe de până la 22.5 cm înălțime)

   - analiza profilului textural (elasticitate, masticabilitate, duritate, etc),

   - teste de extensie,

   - teste de compresie

REOMETRU DIGITAL MODEL BROOKFIELD DV3T

 image_2021-06-10_151711.png

  Aparatul este utilizat în laboratorul de nutriție animală pentru analize de vâscozitate pentru lichide biologice,  materii prime furajere, produse lactate, etc

BAIE APA CU RĂCIRE ŞI RECIRCULARE

  image_2021-06-10_151726.png

  Echipamentul este utilizat in laboratorul de nutritie animala pentru pregatirea intermediara a probelor de materii prime sau biologice, pentru analize de vascozitate materii prime furajere si continut gastro-intestinal.

 

 EPPENDORF BIOSPECTROMETER BASIC

image_2021-06-10_151752.png

  BioSpectrometer basic este un spectrofotometru UV / Vis pentru măsurarea lichidelor în cuve într-un interval de lungime de undă de la 200 nm la 830 nm.

  BioSpectrometer este destinat determinării concentrației de acizi nucleici, proteine, a densității bacteriene la DO 600 nm (evaluarea gradului de turbiditate). In plus, funcția de setare manuală a lungimii de undă, conform protocolului de  lucru urmărit, permite măsurarea absorbanței sau a spectrului de undă UV-vis, fără o evaluare suplimentară a transmitanței probei de lucru.

EPPENDORF CENTRIFUGE 5804R

 image_2021-06-10_151804.png

  Centrifugă cu răcire fără rotor folosită în cadrul laboratorului de biotehnologie pentru centrifugat probe biologice

ANALIZOR BIOCHIMIE USCATĂ SPOTCHEM

 image_2021-06-10_151815.png

  Aparatul este utilizat in laboratorul de nutritie animala, compartimentul de monogastrice, pentru determinarea parametrilor biochimici din sânge, ser sau plasma animalelor.

ANALIZOR DE LAPTE ECOMILK BOND TOTAL

 image_2021-06-10_151831.png

  Aparatul este utilizat in laboratorul de nutritie animala, compartimentul de rumegatoare, pentru determinarea compoziției fizico-chimice primare a laptelui crud integral de vacă și/sau de oaie.

CANTAR ELECTRONIC MEIER BRAKENBERG

 image_2021-06-10_151844.png

  Aparat electronic utilizat pentru cântărirea individuală a animalelor aflate în testare în hala de suine din Biobaza experimentală

MICROSCOP

 image_2021-06-10_152635.pngimage_2021-06-10_152642.png

  Utilizat pentru determinări histologice tisulare

ANALIZOR CELULE SOMATICE MODEL MT 05

 image_2021-06-10_152700.png

  Aparatul este utilizat în cadrul laboratorului de nutritie pentru analiza celulelor somatice din lapte, ca indicator al calitatii laptelui rezultat din experimentele derulate pe proiecte specifice..

ANALIZOR ANTIBIOTICE ȘI INHIBITORI

 image_2021-06-10_152712.png

  Aparatul este utilizat în cadrul laboratorului de nutritie pentru analiza prezentei in lapte a antibioticelor sau a unor substante inhibitoare.

ANALIZOR UREE

 image_2021-06-10_152719.png

  Aparatul este utilizat în cadrul laboratorului de nutritie pentru determinat uree din lapte, prin metoda reflectometrica, dupa hidroliza enzimatica a ureii la amoniu, parametrul fiind necesar pentru stabilirea calitpții laptelui.

DETECTOR DE ESTRU

image_2021-06-10_152729.png 

  Detectia estrului la vaci

PH –METRU PORTABIL: 1. PENTRU TESUT INTESTINAL; 2. PENTRU ȚESUT MUSCULAR

 image_2021-06-10_152738.pngimage_2021-06-10_152744.png

  Determinari pH la nivel tisular

SCAN 300 INTERSCIENCE

AUTOMATIC COLONY COUNTERS & INHIBITION ZONE READER

 image_2021-06-10_152756.png

  Determinarea numărului total de colonii (CFU):

·         Bacterii patogene

·         Enumerare bacterii aerobe și anaerobe (drojdii, lactobacili)

·         Analizarea florei bacteriene

·         Cercetări de mediu

·         Analize medicale etc.

·         Măsurarea zonei de inhibiție

BALANTA ANALITICA

 image_2021-06-10_152804.png

  Măsurători de precizie în cadrul laboratorului de biotehnologie-microbiologie (4 zecimal, 0,1 mg)

PELETIZOR PRESA PENTRU PELETI PLT100   

    image_2021-06-10_152838.png

  Presa pentru producerea peletilor de nutreț combinat pentru animale

  Utilizare- Laborator de Nutritie Animală

 

TOCĂTOR DE PAIE SI LUCERNA  TAZ-4   

 image_2021-06-10_152855.png

  Tocatorul de biomasa Szanyi 600 utilizart pentru tocarea de materii prime : lucerna, rapița ; mazare, fasole, soia, talas .

  Poate fi folosit și ca moară de cereale

  
 
 
 
 
 
 

Vasile BIRLOGEANU 

tehnician cercetare 

 

Ioana TRIFU 

tehnician cercetare

PREVIOUS

Calitatea Furajelor si a Produselor de Origine Animala

NEXT

Fiziologia Nutritiei