Obiect de activitate

  Institutul are ca obiect de activitate:

 • Cercetare știintifică, dezvoltare tehnologică și inovare în:
  • Nutriție și fiziologie animala;
  • Biologie animală, (nutriție și sănătate animală/umană, managementul resurselor genetice animale)
  • Tehnologia de producere a nutrețurilor.
 • Formularea, producerea, testarea și valorificarea de:
  • Biopreparate;
  • Premixuri vitamino-minerale și de intervenție;
  • Concentrate proteino-vitamino-minerale si nutrețuri combinate speciale;
  • Aditivi furajeri, creații biologice si alte produse specifice profilului de activitate.

 

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării
 • Elaborarea de studii, strategii, standarde
 • Testare pentru omologarea produselor de uz zootehnic
 • Servicii științifice și tehnologice, de consultanță și expertiză, instruire profesională
 • Editare de publicații
 • Relații științifice naționale și internaționale
 • Relații de colaborare cu diferite instituții, organizații și agenți economici
 • Alte obiective ce decurg din activitatea specifiă unităților de cercetare-dezvoltare.

PREVIOUS

Staff

NEXT

Scurt Istoric