Obiect de activitate

  Institutul are ca obiect de activitate:

  • Cercetare știintifică, dezvoltare tehnologică și inovare în:
    • Nutriție și fiziologie animala;
    • Biologie animală, (nutriție și sănătate animală/umană, managementul resurselor genetice animale)
    • Tehnologia de producere a nutrețurilor.
  • Formularea, producerea, testarea și valorificarea de:
    • Biopreparate;
    • Premixuri vitamino-minerale și de intervenție;
    • Concentrate proteino-vitamino-minerale si nutrețuri combinate speciale;
    • Aditivi furajeri, creații biologice si alte produse specifice profilului de activitate.

 

  • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării
  • Elaborarea de studii, strategii, standarde
  • Testare pentru omologarea produselor de uz zootehnic
  • Servicii științifice și tehnologice, de consultanță și expertiză, instruire profesională
  • Editare de publicații
  • Relații științifice naționale și internaționale
  • Relații de colaborare cu diferite instituții, organizații și agenți economici
  • Alte obiective ce decurg din activitatea specifiă unităților de cercetare-dezvoltare.

PREVIOUS

Staff

NEXT

Scurt Istoric