POC-A1-A1.2.3-G-2015-P_40_441

DEZVOLTAREA UNOR SOLUȚII DE FURAJARE INOVATIVE PENTRU GALINACEE, ÎN VEDEREA OBȚINERII DE ALIMENTE ACCESIBILE, CU CALITĂȚI NUTRIȚIONALE IMBUNĂTĂȚITE, acronim GALIM PLUS

Anunț public privind oferta de cercetare a INCDBNA 
Invitații IMM-uri de participare în proiectul POC
Expresiile de interes IMM-uri

- Contract nr. 144/13.10.2016
- Coordonator proiect: INCDBNA-Balotesti
- Director proiect: Dr. ing. Margareta OLTEANU

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL:

Dezvoltarea, în parteneriat cu firme private din domeniul avicol, a unor soluții de furajare inovative pentru galinacee, testate si validate prin modele experimentale si functionale, în vederea obținerii de alimente accesibile, cu calități nutriționale imbunătățite.

 

OBIECTIVE SECUNDARE

- know how pentru implementarea noilor retete furajere in ferme de productie de gaini ouatoare si pui de carne;
- suport stiintific pentru planul de marketing care va fi necesar in sustinerea noilor alimente obtinute;
- un castig de experienta, expertiza, vizibilitate nationala si internationala pentru tinerii cercetatori implicati in mod direct in activitatile proiectului.

Firmele care si-au manifestat interesul, la ofertarea proiectului, de a participa in acest proiect:

 1. . AVIPOLO GRUP SRL - pui de carne
 2. . AGRO PREST 2005 SRL - găini ouătoare
 3. . Avicola București - găini ouătoare
 4. . Avicola Lumina - găini ouătoare
 5. . Avitor SRL - găini ouătoare
 6. . IF Văduva Gheorghe - pui de carne
 7. . Marnews Agrotrading - pui de carne

Proiectul este deschis tuturor IMM-urilor din domeniul avicol, interesate de tematica proiectului, putand sa se alature pe perioada celor 48 de luni de implementare. Pana in prezent s-au publicat informatii despre acest proiect pe www.ibna.ro.

 

 

Activitatile proiectului<

A. Stimularea transferului de cunoștințe
A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză
A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor
A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice
A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A

B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

C. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării
C.1 Activități de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experiementală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii

E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)
Activități generale privind managementul proiectului


Rezultate obtinute

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză
- Oferta de expertiza a INCDBNA Balotesti privind servicii de consultanță tehnică, asistență diversificare producție si servicii de transfer tehnologic

 • Metodologia de calcul a prețurilor
 • Metodologia de actualizare a prețurilor
 • Metodologie privind politica de negociere a prețurilor
 • Rapoarte privind consultări cu organizații interesate
 • Recomandări privind metode de promovare a serviciilor din Oferta de expertiză
 • Procedură de lucru privind formularea și transmiterea ofertelor de expertiză
 • Suport de curs pentru formarea persoanelor însărcinate cu formularea ofertelor de expertiză
 • Procedură privind livarea și raportarea rezultatelor contractuale
 • Rapoarte privind actualizarea Ofertei de expertiză și monitorizarea gradului de utilizare a instrumentelor de lucru aferente Ofertei de expertiză

Oferta de expertiza

 

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor
- Intalniri ale membrilor echipei de implementare a proiectului P_40_441_GALIMPLUS cu reprezentanti ai urmatoarelor IMM-uri:

 • AVITOR SRL, Dragos Voda, Calarasi
 • AGRO PREST 2005 SRL, Stefan Voda, Calarasi
 • AVICOLA BUCURESTI
 • AVICOLA LUMINA, Constanta.

- Prezentarea proiectului GALIM PLUS si a Ofertei de expertiză a IBNA Balotești în cadrul emisiunii TV de specialitate ,,Lumea Satului” din data de 26 martie 2017. Prezentarea a fost publicată și pe pagina de web a emisiunii la adresa: http://www.tv.lumeasatului.ro/arhiva-video/1141-emisiunea-din-lumea-satului-26-martie-2017.html

- Publicarea de articole in reviste de popularizare:
. 1 articol in revista AVICULTORUL, nr. 1(9)/ianuarie-martie 2017, pag. 11-13
- ,,Obtinerea alimentelor functionale, o tendinta inovatoare pentru industria aviara” Autori: Rodica Criste, Margareta Olteanu, Tatiana Panaite

. 5 articole in revista LUMEA SATULUI
- “Mazarea asociata cu uleiul de in in hrana puilor de carne – o solutie benefica pentru o calitate superioara a carnii”
Autori: Mihaela Habeanu & Anca Gheorghe
nr 6 /2017 ( 16 – 31 martie 2017)

- “Oul îmbogățit în acizi grași polinesaturați omega-3, aliment funcțional cu rol benefic asupra sănătății”
Autori: Margareta Olteanu, Rodica Diana Criste, Tatiana Panaite, Horia Grosu
nr 16/2017 (16-31 august 2017)


- “Oportunitatile oferite de retetele nutritionale cu nivele ridicate de celuloza in cresterea gainilor ouatoare”
Autori: Tatiana Panaite, Rodica Diana Criste, Margareta Olteanu
nr. 17/2017 (1-15 septembrie 2017)


- “Cânepa, o resursă furajeră funcțională pentru hrana puilor de carne”
Autori: Gheorghe Anca & Mihaela Hăbeanu
nr. 15/2017 (1-15 august 2017)


- “Importanța obtinerii de alimente funcționale”
Autori: Margareta OLTEANU, Rodica Diana CRISTE, Tatiana PANAITE, Petru Alexandru VLAICU nr. 13/2 (1-15 iulie 2018)


. 1 articol in Revista Ferma, Anul XX, nr. 8(213), 1-14 mai 2018, pag. 106-107
-“Ingrediente furajere cu proprietăți funcționale in hrana pasărilor”
Autori: Gheorghe Anca, Habeanu Mihaela, Tatiana Panaite, Rodica Diana Criste, Margareta Olteanu


. 1 articol in Revista Profitul Agricol, nr. 16, 25 aprilie 2018, pag. 56
-“Nutriția de precizie în creșterea păsărilor”
Autori: Mihaela Hăbeanu, Anca Gheorghe, Rodica Diana Criste & Horia Grosu.


. 1 articol in REVISTA DE ZOOTEHNIE, Anul XIV, Nr. 3-4 (Iulie – Decembrie 2017), pag. 9–42
-“Șrotul din sâmburi de struguri, un antioxidant natural utilizat în hrana puilor broiler îmbogățită în acizi grași polinesaturați cu efecte benefice asupra calității cărnii”
Autori: M. Olteanu, R. D. Criste, T. D. Panaite, M. Mitoi, M. Ropota, M. Sărăcila, R. P. Turcu, P. A. Vlaicu, C. Șoica


- Editare de brosuri tematice:
. Oferta de expertiza - CATALOG AL SERVICIILOR DE ANALIZE CHIMICE pe care le poate oferi Laboratorul de Chimie si Fiziologia Nutriției (LCFN) din IBNA-Balotesti

. ”SOLUŢII NUTRIŢIONALE DE ÎMBOGĂŢIRE A CĂRNII DE PUI ÎN ACIZI GRAŞI OMEGA 3”
Autori: GHEORGHE Anca, HĂBEANU Mihaela, CRISTE Rodica, DRAGOMIR Cătălin

. ”ROLUL ALIMENTELOR FUNCTIONALE IN PREVENIREA APARITIEI BOLILOR CRONICE”
Autori: CRISTE Rodica Diana, OLTEANU Margareta, TURCU Raluca Paula, PANAITE Tatiana Dumitra

- Participare la Simpozionul MATCHMAKING „REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND TRANSFERUL REZULTATELOR CERCETĂRILOR OBŢINUTE DE INSTITUTELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”, organizat de INCD-ECOIND, București, 6 - 7 decembrie 2017

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice An 2017
- Organizare MASA ROTUNDA «Alimente cu caractere nutriționale îmbunătățite și grupele țintă de consumatori». 29 septembrie 2017

- invitatul de onoare dl. Dr. Yves NYS, INRA, Franta - lucrarea “Improving egg quality and its nutritional value for human by hen nutrition”

1
1- prof. univ. dr. Ilie VAN, USAMV Bucuresti, președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) – lucrarea “Îmbogățirea ouălor și cărnii de pasăre cu nutrienți benefici alimentației umane”

2- drd. ing. Cristinel PANAITE, directorul tehnic al BIOMIN România – lucrarea “Importanţa implementării cercetării de tip inovativ în producţia avicolă”

3- dr. ing. Margareta OLTEANU, INCDBNA-IBNA Balotesti - “Prezentare proiecti GALIMPLUS - Realizari si perspective”

4- dr. ing. Tatiana PANAITE, cercetator stiintific la INCDBNA-IBNA Balotesti - lucrarea “Expertiza IBNA în obținerea de alimente funcționale”

5- au participat 30 de fermieri, 15 specialişti din cercetare si 5 membrii ai echipei GALIM PLUS
- s-au purtat discutii privind competenţele şi expertiza echipei pe tematica obţinerii, pe cale nutriţională, a alimentelor funcţionale in vederea realizarii unor colaborari cu IMM-urile.

6-1
6-2
6-3

 

Raportul eveniment tematic 2017

 

- Participarea echipei de implementare a proiectului GALIM PLUS la evenimentul INDAGRA_2017 in scopul promovarii OFERTEI DE EXPERTIZA a Laboratorului de Chimie si Fiziologia Nutritiei din IBNA Balotesti elaborata in cadrul acestui proiect.
- s-a prezentat proiectul vizitatorilor,
- s-au identificat si dezbatut o parte din problemele ridicate de vizitatori,
- s-au purtat discuții care să conducă în final la încheierea de contracte si la consolidarea cooperării cu IMM-urile.

7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6

 

Raportul Indagra 2017

 

An 2018
- Organizare MASA ROTUNDA «Rolul inovării în nutriţia păsărilor pentru obţinerea de alimente cu calităţi nutriţionale îmbunătăţite»,
31 Octombrie 2018, Sala “Centrul de Presă“ Pavilion Expoziţional ROMEXPO București.
. dr. ing. Cătălin Dragomir, Director ştiinţific INCDBNA-IBNA Balotești - lucrarea “IBNA – Transfer tehnologic”

8. invitatul de onoare dl. dr. Guillermo FONDEVILA, Universitatea din Madrid, Spania - lucrarea “Nutritional modifications for added value products in poultry”

9. prof. univ. dr. Lavinia ŞTEF, USAMVB Timișoara - lucrarea “Soluții nutriționale de îmbunătățire a securității și siguranței alimentare a cărnii de pasăre”

10. dr. Dana Alice MANDA, sef laborator Institutul Naţional de Endocrinologie C. I. Parhon, Bucureşti - lucrarea “Rolul cercetării medicale în validarea alimentelor cu calităţi nutriţionale îmbunătăţite”

11. dr. med. vet. Marinel IACOB, Manager calitate, Agricola International, Bacău - lucrarea “Particularităţi de creştere şi ale cărnii puiului Hubbard în Agricola”

12. dr. ing. Margareta OLTEANU, IBNA Balotesti - lucrarea “ Prezentare proiect GALIM PLUS – Realizari si perspective”

13

 

Raportul eveniment tematic 2018

 

- Participarea echipei de implementare a proiectului GALIM PLUS la evenimentul INDAGRA_2018 in scopul promovarii OFERTEI DE EXPERTIZA a IBNA Balotesti elaborata in cadrul acestui proiect.

14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
14-6

 

Raportul Indagra 2018

 

A4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A
Vizite de studiu in 3 Centre de transfer tehnologic in cadrul:
- Laboratorului de Nutritie Animala, Universitatea Aristotel, Salonic, Grecia, 20 – 24 martie 2017
- Centrului National pentru Agricultura si Alimente, Nitra, Slovacia, 27 – 31 martie 2017
- Institutului pentru Stiinte Animale, Praga, Cehia, 2 – 7 aprilie 2017


C. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării
C.1 Activități de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experiementală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii
- Incheierea unui Contract subsidiar de tip C cu Beneficiar SC AVITOR SRL, aprobat de MINISTERUL CERCETARII SI INOVARI cu nr. 9997/18.07.2018 privind prestari de servicii de cercetare-dezvoltare si inovare pentru intreprindere de catre organizatia de cercetare
Titlul Contractului: ,,Solutii nutritionale pentru obtinerea de oua imbogatite in acizi grasi polinesaturati”

 

Aprobare Contract AVITOR

 

E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul). Activități generale privind managementul proiectului
- 1 anunţ publicitar / comunicat de presă la începerea proiectului
- 1 raport de progres aferent fiecărui trimestru de implementare a proiectului
- expunerea unui afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), într-o zonă vizibilă de la sediul IBNA (ex. zona de intrare în sediul central)
- depuneri de cereri de prefinantare
- depuneri de cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate din fondurile primite ca prefinanțare

 

PREVIOUS

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0473

NEXT

Proiect ADER 9.2.1