Proiect Brancusi 22BM

Titlu proiect : Investigarea potentialului unor subproduse agro-industriale de a modula procese fiziologice cu rol esential in reducerea stresului oxidativ si a inflamatiei tranzitorii la purcei dupa intarcare

 

Acronim: SOXINFLAMPIG

 

Support financiar: UEFISCDI

 

COD Proiect: PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0261

Contract nr. 22BM

Obiective:

1) continuarea si consolidarea relațiilor dintre cele doua echipe de cercetare, romană si franceză, creând un cadru favorabil pentru identificarea de noi oportunități comune de cercetare și participarea în comun la competițiile din cadrul programelor europene de cercetare.

2) generarea de noi date științifice pentru identificarea unor strategii nutriționale de îmbunătățirea a sănătății purceilor după înțărcare,

3) propunerea de noi rețete de hrană îmbogățite în compuși bioactivi

4) stabilirea unui cadru pentru schimburi tehnice și științifice între cele două instituții colaboratoare.

 

REZUMAT

Proiectul investigheaza dezvoltarea de intervenții nutriționale eficiente in contracararea infecțiilor intestinale care apar in perioadele de înțărcare si post-înțărcare la purcei și propune ca element de noutate investigarea potențialului unor compuși bioactivi proveniți din subproduse/reziduuri mai puțin studiate de a diminua statusul inflamator si oxidativ al purceilor după înțărcare prin metodologii de ultima ora. Utilizarea de tehnici noi de  transcriptomică si proteomică va permite predicția efectului componentelor hranei asupra expresiei globale a genelor și proteinelor responsabile pentru procese fiziologice importante (inflamație, stres oxidativ, răspuns imun, etc). Proiectul este structurat in 2 etape corespunzătoare celor 2 ani de derulare:

Etapa I: Evaluarea efectelor induse de reziduurile agro-alimentare rezultate din industria de prelucrare a fructelor si legumelor (șrot de cătină)  si respectiv

Etapa II: Evaluarea efectelor induse de reziduurile agro-alimentare rezultate in urma extractiei uleiurilor (șrot de rapiță).

In scopul evaluării efectelor reziduurilor agro-industriale asupra reducerii stresului de înțărcare la purcei va fi utilizata o abordare bidirecțională bazata pe expertiza complementara a celor 2 echipe implicate in proiect :

 • Investigarea efectelor reziduurilor agro-industriale asupra statusului inflamator si răspunsului imun in perioada post înțărcare (partener român-I.B.N.A.);
 • (ii) Investigarea efectelor reziduurilor agro-industriale asupra statusului oxidativ și apărării antioxidante in perioada post înțărcare (partener francez-I.N.R.A.).

Acest proiect va genera noi date științifice privind identificarea de noi soluții nutriționale care pot modula si îmbunătăți sănătatea purceilor in perioada dificilă după înțărcare,  creșterea rezistenței la stres.

Proiectul ofera un cadru pentru lucrul în comun, transferul de metodologie de la o echipă la alta, precum si identificarea de noi subiecte în vederea dezvoltării de proiecte de cercetare comune care să vină în întâmpinarea noilor oportunități de finanțare internațională. Pe lângă diseminarea pe scară larga a informațiilor (participarea la conferințe, publicarea in reviste ISI si BDI) proiectul va permite continuarea si consolidarea relațiilor dintre cele doua echipe de cercetare, romană si franceză, creând un cadru favorabil pentru identificarea de noi oportunități comune de cercetare și participarea în comun la competițiile din cadrul programelor europene de cercetare.

 

ECHIPA DE CERCETARE ROMANA

Experience

 1. Ionelia Taranu, Coordonator,
 2. Daniela Marin, membru in echipa
 3. Gina-Cecilia Pistol, membru in echipa
 4. Mihai Palade, membru in echipa
 5. Iulian Gras. membru in echipa
 6. Mariana Stancu, technician
 7. Georgeta-Loredana Calin, technician
 8. Claudia Dragomir, membru in echipa

 

ECHIPA DE CERCETARE FRANCEZA

 1. Denis Durand , coordonator
 2. Agnes Thomas, membru in echipa
 3. Muriel Bonnet, membru in echipa
 4. Brigitte Picard, membru in echipa
 5. Dominique Gruffat, membru in echipa
 6. Anne Listrat, membru in echipa
 7. Mylène Gobert, membru in echipa
 8. Sylvie Bardou-Valette, membru in echipa

 

Etapa I: Evaluarea efectelor induse de reziduurile agro-alimentare rezultate din industria de prelucrare a fructelor si legumelor (șrot de cătină):

Pentru anul 2019  au fost  prevăzute următoarele activități:

1) - discuții între cei doi parteneri pentru stabilirea protocolului experimental (experimentul 1 al proiectului) și a probelor de prelevat (condițiile de prelevare, indicatorii monitorizați etc.), schimburi de protocoale.

2) -Realizarea de către partenerul român a experimentului 1 in vivo.

Conform planului de realizare al proiectului, în experimentul 1 al proiectului realizat pe purcei după înțărcare a fost evaluat potențialul unor subproduse rezultate din industria uleiului (șrotul de cătină) de a contracara efectele produse de înțărcare si post- înțărcare.

Subactivtati:

 • -Fabricare hranei (nutreț combinat tineret porcin) / pregătire loturi de animale, supravegherea desfășurării experimentului
 • -Prelevare de probe biologice la sfârșitul experimentului. La sfârșitul experimentului au fost recoltate probe de organe (ficat, splină și ganglioni mezenterici).
 • -Evaluare performantelor si a starii generale de sanatate a puceilor intarcati.

1.4- Evaluare statusului imun și  inflamator  al animalelor in experimentului 1.

Pentru anul 2020  sunt prevăzute următoarele activități:

1 - Realizarea la INRA și IBNA a analizelor planificate în experimentare 1

2-  Realizarea experimentului 2 la IBNA

3 - Instruirea unui tânăr cercetător român printr-un stagiu postdoctoral în determinările analitice de la INRA în timpul unei misiuni în Franța

4 - Misiuni încrucișate între cercetătorii români și francezi pentru consolidarea colaborării tehnice și științifice și pentru a dezvolta căi de cercetare având în vedere rezultatele experimentării 14 - Valorizarea rezultatelor (publicații, manifestări științifice). În toamna anului 2020 IBNA va organiza un simpozion internațional la care sunt invitați 2 cercetători din echipa partenerului francez să prezinte rezultate obținute în proiect.  

 

 

PREVIOUS

Proiect ADER 9.2.1

NEXT

ADER 8.1.6/2019