PN 19-09.01.04/2019

Titlul proiectului: Evaluarea unor noi resurse energo-proteice locale și  biopreparate, cu rol modulator asupra digestibilității nutrienților, microflorei intestinale, sănătății și a calității produselor animaliere

Tipul proiectului: NUCLEU

Cod proiect: PN19-09.01.04

Nr. Contract/data: 11N/2019

Unitatea Finantatoare: Ministerul Educației și Cercetării

Coordonator proiect: CIURESCU Georgeta

Obiectiv: Realinierea cercetărilor de nutritie animală la strategiile nationale si europene si cerințele sectorului de creșterea animalelor

Derularea activitatilor:

An

Obiective

Activitati

2019

Caracterizarea microorganismelor (bacterii, levuri) în conformitate cu legislația UE pentru a putea fi utilizate ca aditivi furajeri;

Obținerea și testarea biopreparatelor microbiene in vivo la monogastrice

ü  identificarea prin teste microbiologice clasice (analize morfologice și culturale, testul oxidazei și testul catalazei) și teste standardizate internațional (API 50 CHL) a tulpinilor bacteriene izolate din tractusul tineretului suin și aviar și obținerea de culturi pure;

ü  investigații cu privire la particularitățile funcționale și metabolice ale tulpinilor izolate pentru a evalua capacitatea inhibitorie asupra tulpinilor bacteriene din genurile Escherichia și Salmonella;

ü  determinarea capacității enzimatice (proteaze, amilaze, celulaze) la microorganismele luate în studiu, cu rol în stimularea digestibilității nutrienților;

ü  obținerea de culturi pure, optimizarea condițiilor de producere a biopreparatelor microbiene ;

ü  elaborarea protocoalelor experimentale și a modelelor experimentale, diferențiat pe specii și categorii de vârstă;

ü  evaluarea efectului biopreparatelor utilizate asupra creșterii gradului de digestibilitate al nutrienților (studii comparative asupra parametrilor zootehnici la pui de carne);

ü  influența aditivilor utilizați asupra dinamicii microflorei intestinale (analize de laborator din conținut intestinal și dejecții);

ü  analize carne (schema Weende, acizi grași, microbiologie, Salmonella, E. coli).

ü  analize sânge (determinări biochimice: profil proteic, energetic, mineral și enzimatic) și imunologie (IgA, IgG și IgM);

ü  impactul biopreparatelor asupra mediului din halele de creștere (analize de laborator dejecții și microclimat).

2020

Obținerea unui preparat pe bază de bacterii (genul Acetobacter) și drojdii și evaluarea potențialului probiotic prin testare in vitro ;

Evaluarea de noi surse energo-proteice cu adaos de preparat (Acetobacter și drojdii), asupra digestibilității nutrienților, microflorei intestinale, sănătății și a calității cărnii la pui de carne

ü identificarea fenotipică a preparatului, prin urmărirea și analizarea caracterelor morfo-funcționale (cultural, morfologic, biochimic și enzimatic);

ü identificarea potențialului adjuvant terapeutic prin determinarea cantității de acizi organici, cu rol antioxidant;

ü elaborarea de protocoale experimentale pentru optimizarea dozelor de includere în diferite surse energo-proteice;

ü  organizarea a 2 microteste, pe 16 loturi (n=1500 pui), într-o hală experimentală cu creștere la sol dotată cu echipamente specifice de creștere. Cele 16 loturi se vor diferenția prin nivelul de substituire al șrotului de soia cu boabe de leguminoase și adaos de preparat probiotic (pe bază de Acetobacter și drojdii). Se vor urmări zilnic consumurile de furaje și eventualele ieșiri din efectiv (morbiditate, mortalitate). Dinamica greutăților corporale determinata săptămânal, prin cântărirea individuală a puilor;

ü  colectare digesta cecum cu determinare pH,  vâscozitate și analize microbiologice;

ü  analize moleculare cantitative PCR in timp-real (qPCR) pentru a caracteriza genotipic microbiota bacteriană intestinală;

ü  analize carne (schema Weende, acizi grași, microbiologic, Salmonella, E. coli).

ü analize biochimice (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic) și imunologice sânge (IgA, IgG și IgM);

ü analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor;

ü promovarea rezultatele obţinute pe site-ului INCDBNA-IBNA (www.ibna.ro).

2021

Testarea de noi surse energo-proteice cu adaos de biopreparate, în vederea stabilirii efectului acestora asupra sănătății, performanțelor și calității laptelui de vacă;

Analiza și interpretarea datelor experimentale obținute la vacile de lapte

ü achiziție materii prime furajere (șrot de soia și șrot de floarea soarelui/rapiță HyPro);

ü analiza materiilor prime (compoziție chimică brută–schema Weende, Ca, P, conținut în acizi grași și aminoacizi) și calcularea valorii nutritive a acestora folosind un model matematic pe bază de ecuații de regresie;

ü formularea și optimizarea rațiilor de hrană;

ü elaborarea structurilor de nutreturi combinate pe variante experimentale;

ü fabricarea variantelor de nutreturi combinate pe baza soluțiilor identificate;

ü elaborarea modelului experimental și experimentarea propriu-zisă pe vaci de lapte a noilor formule nutriționale;

ü demararea testării biologice;

ü raportarea rezultatelor pe pagina web a proiectului;

ü continuarea testării biologice;

ü analize sânge pentru determinări biochimice (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic sanguin) și imunologice (IgA, IgG și IgM);

ü analize pentru determinarea calității laptelui:

o    compoziția fizico-chimică primară - proteine, lactoză, grăsime, SNF,  densitate, aciditate, conductivitate, pH;

o    identificarea și caracterizarea fracțiunilor proteice;

o    determinarea conținutului în aminoacizi și acizi grași;

ü analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor;

ü diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea unui articol știintific și participarea la conferințe/evenimente specifice.

2022

Evaluarea de noi surse energo-proteice cu adaos de biopreparate, asupra performanțelor productive, statusului de sănătate şi microbiologic la porci; Analiza și interpretarea datelor experimentale obținute la porci

ü caracterizarea fizico-chimică a noilor surse energo-proteice (Cicer arietinum/ Panicum miliaceum);

ü stabilirea valorii nutritive;

ü determinare digestibilitate “in vitro” pentru materiile prime majoritare din structura reţetei de nutreţ combinat pentru porci;

ü elaborarea, pe baza rezultatelor fizico-chimice, a rețetelor de nutrețuri experimentale și a protocoalelor experimentale;

ü fabricarea nutrețurilor combinate pentru suine, pe variante experimentale;

ü demarare experimente de digestibilitate pe porci (cuşti de digestibilitate);

ü continuare testare biologică; monitorizare continuă a consumurilor de hrană și a stării de sănătate;

ü prelevare probe biologice (dejecții și sânge); analize chimice și microbiologice;

ü prelucrarea statistică a datelor experimentale și interpretarea acestora;

ü diseminarea rezultatelor (comunicări, articole științifice, participări la simpozioane/conferințe naționale/internaționale, materiale promoționale/transfer tehnologic);

ü organizare workshop;

ü depunere cerere brevet.

Rezultate preconizate: Validarea unor soluții nutriționale de substituire a resurselor clasice cu noi resurse energo-proteice locale, precum și identificarea unor modalități biotehnologice (utilizare de preparate microbiene cu efect probiotic) de îmbunătățire a potențialului de utilizare a acestora. Proiectul îşi propune să ofere un avantaj competitiv puternic în acest sector prin maximizarea performanţelor folosind aditivi furajeri naturali ca alternative la antibiotice (interzise ca şi promotori de creştere în nutreţuri de la 1 Ianuarie 2006 prin Regulamentul CE 1831/2003) şi la medicamente (coccidiostatice) de sinteză.

REZULTATE OBTINUTE:

 1. Articole ISI

  1. Ciurescu Georgeta, Vasilachi Andreea, Ropota Mariana (2022). Effect of dietary cowpea (Vigna unguiculata [L] Walp) and chickpea (Cicer arietinum) seeds on growth performance, blood parameters and breast meat fatty acids in broiler chickens. Italian Journal Animal Science, 21(1): 97-105. DOI: 10.1080/1828051X.2021.2019620
  2. Ciurescu G, Idriceanu L, Gheorghe A, Ropotă M, Drăghici R. (2022). Meat quality in broiler chickens fed on cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp) seeds. Scientific Reports -Nature 12: 9685. https://doi.org/10.1038/s41598-022-13611-5
  3. SORESCU Ionut, DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta (2021). Lactobacillus spp. strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from gut content of 45-day-old chicken broilers. Brazilian Journal of Poultry Science, 23(1): 1-8. 
  4. DUMITRU Mihaela, SORESCU Ionut, CIURESCU Georgeta, HABEANU Mihaela (2021). Isolation, identification, preservation and determinations of lactic acid bacteria from chicken’s gut content at 26 days old. Romanian Biotechnological Letters. 26(4): 2765-2772. doi: 10.25083/rbl/26.4/2765.2772.
  5. CIURESCU Georgeta, VASILACHI Andreea, GROSU Horia (2020). Efficacy of microbial phytase on growth performance, carcass traits, bone mineralization and blood biochemistry parameters in broiler turkeys fed raw chickpeas (Cicer arietinum, cv. Burnas) diets. Journal of Applied Poultry Research , 29(1): 171-184.
  6. CIURESCU G, Dumitru M, Gheorghe A, Untea EA, Drăghici R. (2020). Effect of Bacillus subtilis on growth performance, bone mineralization, and bacterial population of broilers fed with different protein sources. Poultry Science, 99(11): 5960-5971.
  7. SORESCU Ionut, DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta (2019). Lactobacillus and Enterococcus faecium strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from turkey gut content. Rom Biotechnol Lett. 24(1): 41-49. doi: 10.25083/rbl/24.1/41.49

  Articole BDI

  1. DUMITRU Mihaela, HABEANU Mihaela (2021). Production and evaluation of extracellular enzymes from Bacillus licheniformis in different raw materials used in animal feed. Scientific papers. Series D. Animal Science. LXIII, No. 2, 274-277.
  2. Vasilachi A, Ciurescu G, Habeanu M. (2022). Plasma biochemical profile of dairy cows, with respect to diet and breed. Archiva Zootechnica, 25(1): 75-89.
  3. SORESCU Ionut, DUMITRU Mihaela, HABEANU Mihaela, STOICA Costin (2020). Lactobacillus strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from the intestinal content and faeces of weaned piglets. Archiva Zootechnica, 23:2, 84-100.
  4. DUMITRU M., SORESCU , HĂBEANU M., CIURESCU G. (2020). In vitro evaluation of some probiotic properties of Lactobacillus strains isolated from chickens’ gut. Scientific Papers. Animal Science and Biotechnologies, 53(1): 44-51.
  5. Gheorghe A., Hăbeanu M., Lefter N A., Idriceanu L. (2020). Effects of dietary n-3 rich PUFA mixture on performance, plasma metabolites and muscle fatty acids profile in growing pigs. Scientific Papers. Animal Science and Biotechnologies, 53(1): 6-11.
  6. DUMITRU M., HĂBEANU M., TABUC C., JURCOANE Ș. (2019). Preliminary characterization of the probiotic properties of a bacterial strain for used in monogastric nutrition. Bulletin UVAMV Animal Science and Biotechnologies, 76(2): 102-108.

   

   Articole publicate in reviste neindexate

  1. Ciurescu Georgeta (2022). Sorgul și secara în hrana puilor de carne. Revista Lumea Satului, Nr.10/ 16-31 mai, pag. 30-31.
  2. Ciurescu Georgeta (2022). Fasolița, sursă alternativă de proteină pentru hrana puilor de carne. Revista Lumea Satului, Nr.7/ 1-15 aprilie, pag. 36 - 37.
  3. Dumitru Mihaela (2022). Bacillus licheniformis - sursă probiotică în hrana purceilor. Importanță, disponibilitate, efecte potențiale. Revista Lumea Satului, Nr.6/ 16-31 martie, pag. 38.
  4. CIURESCU Georgeta (2021). Năutul sursă alternativă de proteină pentru hrana păsărilor. Revista Lumea Satului, Nr.10/ 16-31 mai, pag. 30.
  5. DUMITRU M (2021). Bacillus megaterium - sursă probiotică în hrana puilor de carne. Revista Lumea Satului, Nr.15/ 1-15 august, pag. 28-29.
  6. CIURESCU G. (2020). Hrănirea găinilor ouătoare din sistemul free-range în sezonul rece. Revista Lumea Satului, nr. 1, pag. 30.
  7. HĂBEANU M. (2020). Beneficii ale utilizării semințelor de mei în hrana purceilor. Lumea Satului, nr. 6, pag. 38-39.
  8. Ciurescu G. & Hăbeanu M. (2019). Mazărea sursă alternativă de proteină în hrana monogastricelor. Lumea Satului, nr. 8, pp 30-31.

  Comunicari stiintifice

   

  1. Ciurescu G., Sorescu I., Dumitru M. 2019. Effect of graded replacement of soybean meal by cowpea (Vigna unguiculata [L] Walp) supplemented with probiotics on broiler chicks’ performance, and gut microflora populations. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 27 Sept. 2019, Balotesti.
  2. GRIGORE D., CIURESCU G., ROPOTĂ M., BĂBEANU N., 2019. Effect of dietary raw cowpea (Vigna unguiculata) seeds on broiler chick’s meat quality. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 27 Sept. 2019, Balotesti.
  3. DUMITRU M., SORESCU I., CIURESCU G., TABUC C., HĂBEANU M., CHELARU N.R., 2019. In vitro probiotic properties of a lactic acid bacteria isolated from a broiler chicken. Symposium "MODERN ANIMAL HUSBANDRY–FOOD SAFETY AND DURABLE DEVELOPMENT", 17-18 octombrie, Faculty of Animal Sciences, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iași.
  4. DUMITRU M., HĂBEANU M., TABUC C., JURCOANE Ș., 2019. Bacillus subtilis probiotic: an alternative to antibiotics for monogastric animal nutrition. 18th International Conference-Life Sciences for Sustainable Development, 26-28 Sept. 2019, Cluj-Napoca.
  5. GHEORGHE A., HABEANU M., LEFTER NA., IDRICEANU L., DUMITRU M., 2019. Effects of dietary N-3 PUFA rich mixture and probiotic on growth performance, plasma parameters and intestinal pH in broiler chicks. 18th International Conference-Life Sciences for Sustainable Development, 26-28 Sept. 2019, Cluj-Napoca.
  6. CIURESCU G., VASILACHI A., D. GRIGORE, M. DUMITRU, M. HĂBEANU. 2019. Effect of chickpea and probiotics on broiler chicks’ performance and gut microflora populations. 11th International Animal Science Conference, 20-22 October 2019, Cappadocia, Turkey.
  7. GRIGORE D.M., CIURESCU G., BĂBEANU N., 2019. Probiotics and synbiotics application on poultry feeding. A review. 11th International Animal Science Conference, 20-22 October 2019, Cappadocia, Turcia.
  8. TABUC C., DUMITRU M., HABEANU M., 2019. Effect of a biotechnological product based on Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus in the weaning piglets. 10th International Symposium of Mediterranean Pig (X-PIGMED), 16-19 October 2019, Florence, Italy.
  9. CIURESCU Georgeta, DUMITRU Mihaela, SORESCU I., 2020. Effect of chickpea and probiotics on broiler chicks’ performance and gut microflora populations. International Scientific Symposium Bioengineering of Animal Resources 8-9 Oct., 2020, USAMV Timisoara
  10. DUMITRU , HĂBEANU M., LEFTER N., 2020. Effects of direct-feed microbial Bacillus supplementation on piglet’s microbiota. Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, 4-6 iunie 2020 (comunicare PPT online).
  11. CIURESCU Georgeta, DUMITRU Mihaela (2020). Probiotics in broiler chicks’ diet fed with different sources of protein. EAAP Annual Virtual Meeting, 1-4 December 2020, Porto, Portugal (comunicare Poster).
  12. DUMITRU M., SORESCU , HABEANU M., CIURESCU G (2020). In vitro evaluation of some probiotic properties of Lactobacillus strains isolated from chickens’ gut. International Scientific Symposium Bioengineering of Animal Resources 8-9 Oct., 2020, USAMV Timisoara (comunicare Poster).
  13. Dumitru Mihaela, Lefter Nicoleta, Idriceanu Lavinia, Ciurescu Georgeta, Hăbeanu Mihaela (2020). Identification and characterization of Bacillus megaterium as probiotic bacteria in poultry feed. Simpozionul Științific Internațional dedicat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători ”Young people and multidisciplinary research in applied life sciences”, secțiunea Zootehnie si Biotehnologii, 27 Nov. 2020, Timișoara.
  14. DUMITRU Mihaela, Ionut SORESCU, D.C. VODNAR, Simon ELEMER, Georgeta CIURESCU, Mihaela HABEANU. 72nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Davos, Switzerland, 30 Aug-3 Sept, 2021.
  15. DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta. Bacillus benefical probiotics in poultry nutrition: A review. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. 2-4 June, 2022, Bucharest.

  Cerere de brevet:

  • Gheorghe A, Habeanu M, Ciurescu G, Lefter NA, Idriceanu L, Dumitru M. Nutreț combinat cu calități funcționale pentru furajarea fazială a puilor de carne. A/00720/11.11.2020, RO-BOPI 3/2021, din 30.03.2021.


PREVIOUS

PN 19-09.01.01/2019

NEXT

PN 23-20.01.01/2023