PN 23-20.02.01/2023

Proiect PN 23-20.02.01

 

Titlul proiectului: Elaborarea de soluții nutriționale ”ecologic prietenoase” prin utilizarea eficientă a unor reziduuri vegetale locale cu potențial nutritiv si bioactiv ridicat pentru creșterea imunitătii naturale intestinale la purcei după înțărcare.

 

Nr. Contract: 19/2023

 

Unitatea Finantatoare: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Director proiect: Dr. biol. Ionelia ȚĂRANU

 

Obiectivul proiectului:

Scopul proiectului este obținerea unor noi produse furajere incluzând nutraceutice cu proprietăți bioactive semnificative antimicrobiene și imunostimulatoare prin reciclarea unor reziduuri vegetale rezultate în urma prelucrării unor fructe și legume (ex. merele, morcovii). Prin includerea lor în furajele destinate purceilor după înțărcare se vor obține noi produse furajere cu beneficii asupra sănătatii, fără a fi considerate "medicamente".

 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

 

- reziduuri de fructe si legume caracterizate analitic;

- baza de date cu compoziția în compuși bioactivi a reziduurilor de fructe și legume;

- formule nutriționale pe baza cărora vor fi elaborate noi produse furajere eficiente în îmbunătățirea răspunsului imun natural al purceilșor după înțărcare;

- date științifice incluzând perfromanțele animalelor rezultate din experimentele in vivo;

- website de progres al proiectului.

 

Faza 1: Procurarea de reziduuri rezultate din prelucrarea fructelor (reziduu din mere

și caracterizarea biochimică

Obiectivul fazei:

-procurarea de reziduuri din fructe (mere),

-conditionarea (liofilizarea, măcinarea),

-caracterizarea biochimică a reziduurilor și prepararea de extracte utilizabile în experimentele in vitro;

 

Faza 2: Studii in vitro pentru investigarea capacitații extractelor obținute din reziduu de mere de a modula imunitatea naturală intestinală, răspunsul inflamator și stresul oxidativ.

Activitatea 2.1. Evaluarea efectelor produse de compușii bioactivi din reziduul de mere selecționat asupra răspunsului imun înnăscut si inflamației în culturi de celule intestinale activate de E. coli-LPS; investigare mecanisme de acțiune.

Obiectivul fazei:

-evaluarea in vitro a efectelor și a mecanismelor celulare și moleculare subiacente produse de compușii bioactivi testați (în stresul oxidativ).

-generarea de rezultate de predicție pentru viitoarele experimente in vivo.

PREVIOUS

PN 19-09.01.04/2019

NEXT

PN-III-P2-2.1-PED-2019-2436