PN 23-20.04.01/2023

Titlul proiectului: 'Evaluarea potențialului nutrițional al unor resurse furajere rezistente la secetă în hrana animalelor de fermă, cu implicații asupra sănătății, siguranței şi calității produselor'

Tipul proiectului: NUCLEU

Cod proiect: PN 23-20.04.01

Nr. Contract/data: 19N/2023

Unitatea Finanțatoare: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Director/responsabil proiect: CIURESCU Georgeta

Rezumat:

Rezultatul principal al proiectului constă în realizarea de noi produse furajere pentru rumegătoare și monogastrice, bazate pe resurse energo-proteice locale rezistente la secetă, plante cu nevoi scăzute de inputuri și grad mare de reziliență, ca și alternative la cele clasice. In plus, obținerea și dezvoltarea de produse biotehnologice sub formă liofilizată, cu rol probiotic pentru modularea microflorei gastro-intestinale, urmărește îmbunătățirea sănătății animalelor, stimularea răspunsului imun și a performanțelor zootehnice. Se obține o complementare a hranei în anumiți principii nutritivi și biocompuși activi deficitari în anumite materii prime furajere asigurând o creștere a proporției de includere a acestora în structura rețetelor de nutrețuri combinate. Prin setul de soluții nutriționale elaborate, bazate pe ingrediente furajere locale alternative la cele de import, cu adaos de biopreparate probiotice, se asigură atât o diversificare a gamei de ingrediente furajere, dar mai ales se pun în valoare modalități de valorificare cu maximum de randament a acestora, și se inițiază cercetări biotehnologice inovative. Se stabilesc interrelații între nutriție-biotehnologie, pe de o parte, și parametri de calitate și cantitativi specifici sectorului, corelat cu starea de sănătate a efectivelor de animale și păsări, pe de altă parte.

 

Obiectivul proiectului:

Contribuție la adaptarea sectorului de creșterea animalelor la schimbările climatice

 

Derularea activităților:

An    

Obiective

Activități

2023  

Evaluarea surselor energo-proteice autohtone tolerante la secetă (secară, sorg, mei, năut, fasoliță) și pregătirea cadrului experimental la animalele de fermă.

Studiu privind potențialul probiotic al unor tulpini bacteriene liofilizate.

Testarea în biobaza experimentală a noilor surse energo-proteice tolerante la secetă (secară/ fasoliță) în vederea stabilirii efectului asupra sănătății, performanțelor și calității produselor la rumegătoare.

Activitatea 1.1. Analizarea ingredientelor furajere (compoziție chimică brută [schema Weende], minerale, aminoacizi, acizi grași, examen microbiologic) și stabilirea valorii nutritive.

Activitatea 1.2. Studiu privind potențialul probiotic al unor tulpini bacteriene liofilizate în vederea creșterii biodisponibilității nutrienților din surse energo-proteice tolerante la secetă în hrana animală.

Activitatea 1.3. Optimizarea rațiilor de hrană, elaborarea structurilor de nutrețuri combinate pe variante experimentale și a protocolului experimental la rumegătoare.

Activitatea 1.4. Fabricarea variantelor de nutrețuri combinate pe baza soluțiilor identificate și demararea testării pe rumegătoare.

Activitatea 2.1. Monitorizarea performanțelor și a stării de sănătate (înregistrare consum hrană, cântăriri, recoltări sânge).

Activitatea 2.2. Analize biochimice sânge (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic).

Activitatea 2.3. Determinări calitate carne: analize schema Weende, acizi grași, pH, culoare, textură, examen microbiologic.

Activitatea 2.4. Analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor.

Livrabile: buletine de analiză, studiu bibliografic, articole ISI/ BDI, prezentări la conferințe internaționale, rapoarte de fază, interviu Radio, promovarea rezultatele obţinute pe site-ului INCDBNA-IBNA (www.ibna.ro).

2024

Obținerea unui produs biotehnologic liofilizat și evaluarea potențialului probiotic prin testari in vitro.

Testarea noilor surse energo-proteice tolerante la secetă (secară/ fasoliță) cu adaos de produs bacterian liofilizat, asupra performanțelor productive, statusului de sănătate şi microbiologic la porci.

Activitatea 3.1. Caracterizarea fenotipică a preparatului bacterian și analizarea aspectelor morfo-funcționale.

Activitatea 3.2. Optimizarea condițiilor de dezvoltare a preparatului bacterian liofilizat și evaluarea in vitro din punct de vedere probiotic.

Activitatea 3.3. Obținere produs biotehnologic liofilizat pentru utilizare in vivo la monogastrice.

Activitatea 4.1. Optimizarea rețetelor furajere pe variante experimentale; elaborarea protocolului experimental la porci.

Activitatea 4.2. Fabricarea variantelor de nutrețuri combinate și testarea în biobaza experimentală.

Activitatea 4.3. Test digestibilitate in vivo.

Activitatea 4.4. Monitorizarea performanțelor și a stării de sănătate (înregistrare consum hrană, cântăriri, recoltări sânge și conținut intestinal).

Activitatea 4.5. Analize biochimice și imunologice sânge (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic sanguin, IgA, IgG și IgM), examen microbiologic.

Activitatea 4.6. Analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor.

Livrabile: 2 articole ISI/BDI, ghid, 2 articole de popularizare, 4 prezentări la conferințe internaționale, fișă tehnologică, rapoarte științifice de fază.

2025

Testarea în biobaza experimentală a noilor surse energo-proteice tolerante la secetă (sorg/ năut) în vederea stabilirii efectului asupra sănătății, performanțelor și calității produselor la rumegătoare.

Testarea de noi surse energo-proteice tolerante la secetă (sorg/ năut) cu adaos de produs bacterian liofilizat, asupra perfomanțelor și calității cărnii de porc.

 

Activitatea 5.1. Optimizarea rațiilor de hrană, elaborarea structurilor de nutrețuri combinate pe variante experimentale și a protocolului experimental la rumegătoare.

Activitatea 5.2. Fabricarea variantelor de nutrețuri combinate pe baza soluțiilor identificate și demararea testării pe rumegătoare.

Activitatea 5.3. Monitorizarea performantelor si a starii de sanatate (înregistrare consum hrana, cantariri, recoltari sange).

Activitatea 5.4. Analize biochimice sânge (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic).

Activitatea 5.5. Determinări calitate carne: analize schema Weende, acizi grași, pH, culoare, textură, examen microbiologic.

Activitatea 5.6. Analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor.

Activitatea 6.1. Optimizarea rețetelor furajere pe variante experimentale; elaborarea protocolului experimental la porci.

Activitatea 6.2. Fabricarea variantelor de nutrețuri combinate și demararea testării în biobaza experimentală.

Activitatea 6.3. Test digestibilitate in vivo.

Activitatea 6.4. Monitorizarea performanțelor și a stării de sănătate (înregistrare consum furaje, cântăriri, analize biochimice și imunologice sânge, examen microbiologic digesta și excreta);

Activitatea 6.5. Analize calitate carne (analize schema Weende, acizi grași, culoare, pH, textură);

Livrabile: 3 articole ISI/ BDI, 1 articol de popularizare, 4 prezentări la conferințe internaționale, rapoarte științifice de fază.

2026

Testarea noilor surse energo-proteice tolerante la secetă (secara/ năut), cu adaos de preparat bacterian liofilizat, asupra digestibilității nutrienților, microflorei intestinale, sănătății și a calității cărnii la pui broiler.

Testarea de noi surse energo-proteice tolerante la secetă (mei/ fasoliță), cu adaos de preparat bacterian liofilizat, asupra digestibilității nutrienților, microflorei intestinale, sănătății și a calității cărnii la pui broiler.

 

Activitatea 7.1. Optimizarea rețetelor furajere pe variante experimentale și elaborarea protocolului experimental.

Activitatea 7.2. Fabricarea variantelor de nutrețuri combinate și testarea în biobaza experimentală.

Activitatea 7.3. Test de digestibilitate; analize biochimice, imunologice și microbiologice (dejecții, conținut intestinal).

Activitatea 7.4. Analize calitate carne pasăre (analize schema Weende, acizi grași, culoare, pH, textură). Prelucrare statistică a datelor și interpretarea rezultatelor.

Activitatea 8.1. Optimizarea rețetelor furajere pe variante experimentale și elaborarea protocolului experimental.

Activitatea 8.2. Fabricarea variantelor de nutrețuri combinate și testarea în biobaza experimentală.

Activitatea 8.3. Determinare analize biochimice, imunologice și microbiologice (dejecții, conținut intestinal).

Activitatea 8.4. Analize calitate carne pasăre (analize schema Weende, acizi grași, culoare, pH, textură). Analiza statistică a datelor și interpretarea rezultatelor.

 

Livrabile: depunere cerere brevet, 3 articole ISI/BDI, 2 articole de popularizare, prezentări la 2 conferințe internaționale, organizare workshop, rapoarte științifice de fază.

REZULTATE OBTINUTE:

 

1. Articole in extenso în reviste cotate Thomson Reuters (ISI):

 

Nr.

crt

Titlul articolului

Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr.

Nume Autor

Anul publicării

1.

Effects of corn replacement by sorghum in broiler chickens diets on performance, blood chemistry, and meat quality.

Italian Journal of Animal Science,

22(1): 537-547.

CIURESCU Georgeta VASILACHI Andreea,

IDRICEANU Lavinia,

DUMITRU Mihaela

2023

 

Evaluation of Lactic Acid Bacteria Isolated from Piglets Tract and Encapsulation of Selected Probiotic Cells.

Agriculture, 13, 1098. https://doi.org/10.3390/agriculture13051098

Dumitru M, Lefter NA, Habeanu M, Ciurescu G, Vodnar CD, Elemer S, Sorescu I, Georgescu SE, Dudu A.

2023

2.

Assessing the Effects of Microencapsulated Lactobacillus salivarius and Cowpea Seed Supplementation on Broiler Chicken Growth and Health Status.

Frontiers in Veterinary Science, 10:1279819. doi: 10.3389/fvets.2023.1279819

Lefter NA, Gheorghe A, Habeanu M, Ciurescu G, Dumitru M, Untea AE,

Vlaicu PA.

2023

3.

 Evaluation of some new genotypes of drought-tolerant crops with potential use in farm animals' nutrition.

Journal of Animal and Plant Sciences-JAPS

 

VASILACHI Andreea, CIURESCU Georgeta, DUMITRU Mihaela

2023

(in recenzie)

 

2. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotație ISI

 

Lucrări științifice BDI:

Nr.

crt

Titlul articolului

Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr.

Nume Autor

Anul publicării

1.

Evaluation of the probiotic potential of Enterococcus faecium NCIMB 11181 as posible candidate in animal nutrition.

Archiva Zootechnica,

26(1): 114-127

DUMITRU M, RIZEA D, CIURESCU G.

2023

2.

Optimization of the fermentation conditions and survival of Bacillus licheniformis as freeze-dried powder for animal probiotic applications.

Scientific Papers. Series D. Animal Science,                   vol. LXVI, no 2:

 

DUMITRU M,  CIURESCU G.

 2023

(în curs de publicare)  

 

3. Lucrări/Comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, etc):

 

Nr. crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

An

1.

Optimization of the fermentation conditions and survival of Bacillus licheniformis as freeze-dried powder for animal probiotic applications.  Agriculture For Life International Conference, 8-10 Iunie, 2023, USAMV Bucuresti.

Dumitru Mihaela, Tuta Florentina, Ciurescu Georgeta

2023

2.

Nutritional characterization of some drought-resistant plants with potential for use in farm animals nutrition. Agriculture For Life International Conference, 8-10 Iunie, 2023, USAMV Bucuresti.

Vasilachi Andreea, Ciurescu Georgeta

2023

3.

Dietary effect of microencapsulated probiotics on growth performances, health status, intestinal morphology and microflora in weaning piglets. 17th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, IBNA Balotești, Romania 29 Sept.  (prezentare orala) 

Lefter NA,

Ciurescu G, Dumitru M, Vlaicu PA, Gheorghe A, Gal C

2023

4.

Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) grain in broiler’s diet: Effect on growth performance, blood biochemistry, and meat quality. 17th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, Balotești, Romania 29 Sept.

Ciurescu G, Vasilachi A, Idriceanu L, Dumitru M.

2023

5.

Nutritional potential of cowpea seeds as future protein supply to partially replace soybean meal in the poultry diet. 17th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, IBNA Balotești, Romania 29 Sept.

Manole Mădălin-Georgian & Ciurescu Georgeta.

2023

6.

Exploring the probiotic potential of lactic acid bacteria and microencapsulation of selected strains by spray drying process. 17th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, IBNA Balotești, Romania 29 Sept.,  2023

Dumitru Mihaela, Lefter Nicoleta Aurelia,

Ciurescu Georgeta

2023

7.

Optimization of Probiotic Viability via Freeze-Dried Encapsulation with different cryoprotectants. 17th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, IBNA Balotești, Romania, 29 Sept.

Dan Râmbu,

Mihaela Dumitru, Georgeta Ciurescu

2023

8.

The effects of diet based on legume seeds on broiler performance and meat fatty acids. XIXth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg products” and XXVth European Symposium on the Quality of Poultry Meat”, September 7 - 9, 2023 Kraków, Poland

Ciurescu G,

Panaite TD,

Ropotă M.

2023

9.

A sustainable approach to non-conventional feeding resources for monogastric animals. 10th edition of the “Life sciences today for tomorrow” lnternational Congress",  October 19-20, 2023, Iași.

Dumitru M, Lefter N., Ciurescu G., Râmbu D., Pistol G.C.

2023

10.

Nutritional composition of cold-pressed linseed, hempseed, and pumpkin seed as alternative sources of nutrients for pigs in the Romanian context. 10th edition of the “Life sciences today for tomorrow” lnternational Congress",  October 19-20, 2023, Iași.

Lefter N, Dumitru M, Ciurescu G, Pop S.M, Untea A.

2023

 

PREVIOUS

PN 23-20.03.01/2023

NEXT

PN 23-20.02.01/2023