PN 23-20.01.01/2023

Proiect PN 23-20.01.01

Titlul proiectului: Dezvoltarea de soluții nutriționale inovative pentru diminuarea dependentei de nutrețurile proteice clasice / de import și cuantificarea efectelor secundare ale acestora asupra calității cărnii, ouălor și laptelui

Nr. Contract: 19/2023

Unitatea Finantatoare: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

Responsabil proiect: Dr. ing. Tatiana Dumitra PANAITE

Obiectivul proiectului: elaborarea de noi soluții furajere pentru animalele de fermă prin reciclarea subproduselor/deșeurilor proteice între sectorul vegetal - sectorul animal - lanțul alimentar, pentru păsări (găini ouătoare, puii de carne, prepelițe), suine (porci categoria 25 - 100 kg) și rumegătoare mici (ovine/caprine), testate și validate experimental, în vederea diminuării dependenței de nutrețurile proteice clasice, prin înlocuirea partială/totală a acestora (ex. șrotul de soia) cu resursele furajere identificate (semințe/boabe de oleoproteaginoase, șroturi proteice, drojdii, deșeuri/reziduuri, etc.) și cuantificarea efectelor secundare ale acestora asupra calității produselor obținute (ouă, carne, lapte)

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

 (1)reciclarea subproduselor/deșeurilor proteice între sectorul vegetal-sectorul animal-lanțul alimentar, care pe lângă aportul proteic, conțin nutrienți (vitamine, lipide, polifenoli, antioxidanți, etc) cu rol benefic pentru sănătatea animalului și îmbunătățirea calității produselor alimentare;

(2)noi soluții furajere pentru monogastrice (pui de carne, găini ouătoare, prepelițe, porci la îngrășat) și rumegătoare mici (oi/capre) care să includă resurse furajele oleoproteaginoase sau subproduse proteice de la industriile alimentare (ulei, alcool, drojdii, reziduuri, etc);

(3)evaluarea eficacității noilor soluții furajere pentru animalele de fermă asupra parametrilor de performanță și cuantificarea efectelor secundare ale acestora asupra calității produselor;

(4)optimizarea unor metode de evaluare “in vitro” a digestibilității proteinei resurselor vegetale; (5)implicarea tinerilor cercetători in activitățile de cercetare și publicare;

(6)elaborarea de cereri de brevet;

(7)diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului către mediul academic (prin pagina web, articole, comunicări, postere, teză de doctorat)

(8)promovarea transferului de cunoștințe către sectorul privat (prin broșuri, articole în reviste de popularizare, contracte de transfer tehnologic, întâlniri cu fermierii pentru demonstrații on-farm).

Faza 1. Identificarea si caracterizarea nutrițională a unor resurse furajere vegetale cu potențial de a înlocui nutrețurile proteice clasice; selectarea acestora pe baza fezabilității, in vederea validării in vivo

Obiectivul fazei: identificarea de noi resurse vegetale ca alternative la nutrețurile proteice clasice, validarea prin analize fizico-chimice a calității furajelor din punct de vedere al valorii nutriționale și a salubrității lor în vederea includerii în furajarea animalelor de fermă; dezvoltarea unui complex de metode chimice pentru evaluarea “in vitro” a digestibilității proteinei resurselor vegetale la monogastrice;

Rezultate obtinute:

- identificarea si caracterizarea nutriționala a 12 resurse furajere vegetale cu potențial de a înlocui nutrețurile proteice clasice;

- 1 articol ISI;

- 2 comunicari stiintifice;

- 1 Contract/accord de transfer tehnologic;

Faza 2. Elaborarea de strategii nutriționale inovative, prin valorificarea oleoproteaginoaselor; validarea acestora prin teste “in vivo” și estimarea efectelor asupra metabolismului proteic, performantelor productive si a calității nutriționale a cărnii, ouălor și laptelui.

Activitatea 2.1. Demararea experimentelor - elaborarea protocoalelor experimentale, elaborarea rețetelor / fiselor de fabricație a nutrețurilor combinate, formarea loturilor experimentale, înregistrare date

Obiectivul fazei: elaborarea de noi rețete furajere care includ resurse furajere oleoproteaginoase (mazăre, bob, lupin, lucerna deshidratata, etc…) și testarea acestora în experimente pe monogastrice (pasare, porc) și rumegătoare mici;

Rezultate obtinute:

- elaborarea a 4 strategii nutriționale inovative pentru pasari (pui de carne, gaini ouatoare), porci (25-100 kg) si capre in lactatie prin valorificarea surselor vegetale proteice caracterizate in faza 1 si  validarea acestora prin teste “in vivo”;

- 2 articole ISI;

- 4 comunicari stiintifice;

- 2 Contracte/accord de transfer tehnologic;

Faza 2. Elaborarea de strategii nutriționale inovative, prin valorificarea oleoproteaginoaselor; validarea acestora prin teste “in vivo” și estimarea efectelor asupra metabolismului proteic, performantelor productive si a calității nutriționale a cărnii, ouălor și laptelui.

Activitatea 2.2. Finalizarea experimentelor si valorificarea datelor experimentale – cuantificarea efectelor, integrarea datelor, diseminarea rezultatelor

Obiectivul fazei: estimarea efectelor valorificarii in hrana animalelor de ferma a oleoproteaginoaselor asupra metabolismului proteic, performantelor productive si a calității nutriționale a cărnii, ouălor și laptelui;

Rezultate obtinute:

-evaluarea eficienței rețetelor furajere experimentale privind estimarea efectelor asupra metabolismului proteic, performantelor productive si a calității nutriționale a cărnii, ouălor și laptelui  a fost realizata in cursul activitatii 2.2.;

- 1 articol ISI;

- 2 comunicari stiintifice;

- 2 Contracte/accord de transfer tehnologic;

- 1 articol de popularizare;

- 1 Cerere de brevet depusa la OSIM;

- 1 broșură;

PREVIOUS

PN 19-09.01.04/2019

NEXT

PN 23-20.03.01/2023