ADER 8.1.3/2023

ADER 8.1.3

Titlul proiectului: Cercetări cu privire la reducerea emisiilor GES /amprentei de carbon a exploatațiilor de rumegătoare din România, fără diminuarea semnificativă a profitabilității și a efectivelor de animale

Nr. Contract/data: ADER 8.1.3/18.07.2023

Unitatea Finanțatoare: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Buget: 3.000.000 lei

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală -IBNA Balotești

Director proiect: Mihail Alexandru GRAS

Scopul proiectului: Prezentul proiect își propune crearea, în primă fază, a unei rețele de inovare și pregătire de specialiști în evaluarea amprentei de carbon, formată din ferme pilot în cadrul căreia se va face evaluarea și optimizarea metodelor prin pot fi estimate emisiile de GES la nivel de fermă, și implementarea măsurilor tehnice de reducere a acestora, cu impact minim în eficiența economică a fermelor.

Rezumat:

În deceniile următoare, cererea de produse zootehnice este de așteptat să crească semnificativ, determinată de creșterea afluenței, urbanizare și creșterea populației globale estimat a ajunge la 9,6 miliarde până în 2050. Se estimează că consumul de alimente de origine animală va crește cu 70 la sută în această perioadă. Politicile și investițiile în sectorul zootehnic trebuie să abordeze simultan marea diversitate a sistemelor de creștere a animalelor și diferitele cerințe și așteptări plasate de societate în acest sector. Niciun alt sector nu este mai important pentru viețile și mijloacele de trai ale oamenilor decât animalele. Se estimează că 1 miliard de oameni își obțin cel puțin o parte din mijloacele de existență din animale. Creșterea animalelor este ultima soluție pentru persoanele cărora le lipsesc alte bunuri și forme de venit. Șeptelul este un utilizator important al resurselor naturale (pământ, apă, nutrienți și biodiversitate) și contribuie la schimbările climatice. Din această perspectivă problematica abordată prin prezentul proiect este de prioritate majoră la nivel global, este complexă și vitală social, motiv pentru care sunt necesare eforturi multidisciplinare pentru găsirea de soluții eficiente. Pe segmentul economic “creșterea animalelor“, la nivel de fermă, intervențiile de natură să contribuie la cuantificarea emisiilor de gaze sunt reduse.

Gradul de noutate și originalitate al propunerii: Prin obiectivele specifice proiectul prezintă elemente de originalitate și inovație precum: (i) Identificarea și înregistrarea parametrilor tehnico-economici ce caracterizează fermele românești și construirea bazei de date primare cu metode ce nu au mai fost utilizate până acum în România; (ii) Estimarea amprentei de carbon specific fiecarei ferme nu a fost încă efectuat, ceea ce își propune acest proiect; (iii) Identificarea și selectarea unor măsuri tehnice cu impact în scăderea emisiilor GES vor fi studiate în premieră în România în cadrul acestui proiect; (iv) Elaborarea unui set de strategii de reducere a emisiilor de GES în fermele de rumegătoare este un alt aspect inovativ al proiectului; (v) nu în ultimul rând, proiectul își propune să creeze prima rețea de cercetare-inovare în domeniul scăderii amprentei de carbon în zootehnie, precum și o rețea de pregătire a specialiștilor în domeniu.

Gradul de complexitate tehnică și științifică a metodelor de cercetare utilizate: Acest proiect presupune o abordare multidisciplinară, de la elemente de zootehnie,  de analiză experimentală, statistice și integrare în modele statistice. Complexitatea poiectului rezidă din abordarea integrată a subiectului propus atât în condiții de fermă, precum și a metodologiilor și tehnicilor utilizate (elaborarea strategiilor de reducere a emisiilor de GES, cu mijloacele tehnologiilor avansate de dată recentă). La nivel național, este primul sudiu de o asemnea amploare, care va avea un impact foarte mare atât asupra comunității științifice, cât și asupra beneficiarilor din sectorul de creștere a rumegătoarelor.

Metodologia şi tehnicile care vor fi utilizate: În cadrul acestui proiect vor fi utilizate metode și tehnici noi și inovative: vor fi create de novo și up-datate baze de date comprehensive cu date achiziționate în conformitate cu standardele de calitate stipulate de ghidurile internaționale; vor fi folosite metode moderne de estimare a amprentei de carbon a fermelor de rumegătoare din România; vor fi selectate  metode tehnologice optime pentru diminuarea emisiilor de GES și se vor implementa în fermele din rețeaua pilot, prima de acest fel din România; vor fi țintite categoriile profesionale din domeniul creșterii rumegătoarelor (fermieri, asociații de creștere) în scopul creșterii gradului de conștientizare a necesității reducerii emisiilor GES în producția animală.

Planul de lucru va fi derulat în perioada 2023-2026. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în acest proiect, planul de lucru a fost împărțit în patru etape principale, destinate elaborării unui set de măsuri de reducere a emisiilor de GES în fermele de rumegătoare fără a afecta eficiența economică a acestora. Aceste activități, realizate de către membrii consorțiului, vor furniza rezultate care vor fi supuse analizei și definitivării setului de măsuri. Toate aceste activități vor fi coordonate printr-o activitate dedicată managementului de proiect și diseminării rezultatelor desfășurată pe toata durata proiectului. Etapele proiectului se vor desfășura după cum urmează:

Etapa 1 -  Studiu bibliografic privind emisia de gaze cu efect de seră la nivelul fermelor de rumegătoare și a metodelor de reducere a acestor emisii. Parteneri implicați: GES-CP, GES-P1, GES-P2, GES-P3. Termen de realizare: 15.11.2023. Rezultate estimate: Studii bibliografice privind (i) metodologiile de estimare a amprentei de carbon în fermele de rumegătoare, (ii) metodele de reducere a emisiilor GES în cadrul fermelor de rumegătoare și a impactului tehnico-economic asupa fermelor. Elemente de monitorizare: raport științific și tehnic de etapă

Etapa 2 - Estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a amprentei de carbon în fermele partenere și selectarea măsuri tehnice cu impact în scăderea amprentei de carbon a fermelor. Parteneri implicați: GES-CP, GES-P1, GES-P2, GES-P3. Termen de realizare: 15.11.2024. Rezultate estimate: (i) Baze de date cu parametri biologici și tehnico-economici ai fermelor de rumegatoare; (ii) Sistem pilot de estimare a amprentei de carbon la nivelul fermei zootehnice; (iii) Lucrări si comunicări tehnico-științifice; (iv) Prezentări și evenimente la partenerii din proiect. Elemente de monitorizare: raport științific și tehnic de etapă.

Etapa 3 – Aplicarea măsurilor tehnice de scădere a amprentei de carbon în fermele partenere și estimarea noii amprente de carbon în fermele partenere. Parteneri implicați: GES-CP, GES-P1, GES-P2, GES-P3. Termen de realizare: 15.11.2025. Rezultate estimate: (i) Baze de date cu parametri biologici și tehnico-economici ai fermelor de rumegatoare; (ii) Metodologie de implementare și testare a măsurilor de reducere a amprentei de carbon; (iii) Lucrări si comunicări tehnico-științifice; (iv) Prezentări și evenimente la partenerii din proiect. Elemente de monitorizare: raport științific și tehnic de etapă.

Etapa 4 – Investigarea efectelor tehnico-economice a aplicării măsurilor de reducere a amprentei de carbon în fermele de rumegătoare și propunerea unui set de strategii de reducere a GES cu impact economic minim sau pozitiv în cadrul exploatațiilor. Parteneri implicați: GES-CP, GES-P1, GES-P2, GES-P3. Termen de realizare: 15.11.2026. Rezultate estimate: (i) Metodologie de estimare a efectelor implemetării măsurilor de reducere a amprentei de carbon; (ii) Set de strategii de reducere a GES cu impact economic minim sau pozitiv; (iii) Lucrări si comunicări tehnico-științifice; (iv) Prezentări și evenimente la partenerii din proiect. Elemente de monitorizare: raport științific și tehnic de etapă.

PREVIOUS

ADER 8.2.1/2023

NEXT

ADER 8.1.2/2023