Proiectul PROC-FEED

Proiectul blateral PROC-FEED
2013-2014

 

Nr. contract: 658/11.04.2013

 

Partener roman: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala - Balotesti, ROMANIA
Director de proiect: Catalin DRAGOMIR
Partener slovac: Centrul de Cercetare pentru Productie Animala - Nitra, SLOVACIA
Director de proiect: Maria CHRENKOVA

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
   acoperirea golurilor in cunoasterea stiintifica aparute ca urmare a evolutiei tehnicilor de procesare a cerealelor sau a altor plante in cadrul industriilor alimentare sau non-alimentare, care genereaza subproduse ce pot fi valorificate ca nutreturi;
   pregatirea unei baze comune (metode, expertiza) care sa permita colaborarea celor doua echipe in proiecte europene / internationale;
   colaborarea in vederea realizarii in comun de articole in reviste cotate ISI si de comunicari internationale;
   valoare adaugata proiectelor suport nationale.

ACTIVITATI REALIZATE:

Activitatea I.1. Adaptarea planurilor experimentale ale testelor deja planificate in proiectele suport.
Activitatea I.2. Prima runda de experimente si colectarea probelor.
Activitatea I.3. Studiu bibliografic comun asupra valorii nutritive a nutreturilor studiate.
Activitatea II.1. A doua runda de experimente si determinari pe probele colectate in tara.
Activitatea II.2. Elaborarea in comun a primului articol, utilizand rezultatele partiale.
Activitatea II.3. Integrarea datelor finale, valorificarea rezultatelor si realizarea rapoartelor.

REZULTATE OBTINUTE PE DURATA PROIECTULUI:

# participarea comuna in doua propuneri de proiecte:

1. COST 2013-1-15108. Towards an unified European system of farm animal nutrition
2. DANUINTEG. Technology for protecting food integrity in the Danube Region
Dintre aceste propuneri de proiecte, cea de-a doua a fost finantata (pentru prima etapa), noul proiect fiind in derulare la momentul finalizarii proiectului bilateral.

 

# pregatirea in comun de articole, pentru publicare in reviste cotate ISI / indexate in baze de date internationale (BDI):

M. Chrenkov, Z . Formelov, Z. Cerenkov, M. Rajsk, M. Vondrkov, C. Dragomir, S. Toma, A. Cismileanu - Rumen undegradable protein (RUP) and its intestinal digestibility after steam flaking of cereal grains (trimis spre publicare)

Smaranda Toma, C. Dragomir, Ana Cismileanu, Eugenia Mircea, Marketta Rinne, D. Yanez-Ruiz, Maria Chrenkova - Feeding particularities of some romanian winery and oil extraction by-products (in pregatire)

 

# realizarea a doua comunicari stiintifice (una internationala / una nationala):

Dragomir Catalin, Chrenkova Maria, Toma Smaranda, Mircea Eugenia, Cismileanu Ana, Yossifov Marin (2014) - The influence of rumen acidosis on cell walls rumen degradability of minor byproducts from food and non-food processing of plants. XVI-th International Symposium of Feed Technology, October 28-30, 2014, Novi Sad, Serbia

Catalin Dragomir, Smaranda TOMA, Ilie Voicu, Maria Chrenkova (2014) - Subprodusele de la industriile care proceseaza plante - o sansa pentru zootehnie, in contextul schimbarilor globale. Simpozionul  Zootehnia romaneasca   prezent si perspectiva, Academie de Stiinte Agricole si Silvice, 30 Octombrie, 2014

 

# au fost corectate valorile proteice si energetice a 7 subproduse, pe baza determinarilor de degradabilitate ruminala si digestibilitate aparenta.

GRADUL DE NOUTATE AL PROIECTULUI

Proiectul a avut ca subiect un grup de nutreturi mai putin cunoscute si studiate pe plan international (cereale tratate hidro-termic dupa proceduri adaptate, subproduse minore de la extragerea uleiurilor, etc.). Mai mult, aceste nutreturi / subproduse sunt rezultate al unor tehnologii / conditii de procesare in continua evolutie si care au efecte asupra valorii nutritive si modului de utilizare in hrana animalelor (inclusiv a rumegatoarelor).

ELEMENTE DE DEZVOLTARE ECONOMICA

Posibilitatile de valorificare economica sunt date in principal de potentialul de inovare generat de actualizarile valorilor nutritive ale subproduselor implicate, in urma corectiilor valorilor de degradabilitate ruminala, digestibilitate aparenta sau digestibilitate reala (a by-pass-ului ruminal). Cunoasterea mai precisa a valorii nutritive a nutreturilor / subproduselor respective permite o mai buna valorificare a acestora, in sensul unei utilizari mai eficiente a ratiilor pentru rumegatoare, atat din punct de vedere biologic cat si economic, ceea ce se traduce in plus de competitivitate pe piata a fermelor care aplica aceste rezultate.

IMPACT PRECONIZAT

# asupra mediului stiintific/tehnic
Prin derularea de noi proiecte, realizarea de comunicari stiintifice si publicarea de articole, proiectul a contribuit la circuitul international de idei stiintifice, precum si la vconsolidarea unor directii de cercetare

# asupra mediului socio-economic
Prin diseminarea si aplicarea rezultatelor proiectului, acesta contribuie la cresterea eficientei valorificarii nutreturilor / subproduselor studiate in hrana animalelor, ceea ce contribuie mai departe la cresterea eficientei economice a fermei respective, in conditiile in care cheltuielile cu furajarea reprezinta peste jumatate din totalul cheltuielilor. De asemenea, este de subliniat dimensiunea sociala a domeniului de aplicare a rezultatelor proiectului: cresterea animalelor reprezinta o ocupatie importanta in zonele defavorizate, pentru categorii de populatie defavorizate, etc.

# asupra mediului didactic
O buna parte din rezultatele proiectului pot fi incluse in materialele didactice: valorile nutritive corectare, recomandari de utilizare, exemple de influenta a unor factori determinanti pentru valoarea nutritiva a nutreturilor, etc.

PREVIOUS

Proiectul PN 39 08 03 02

NEXT

Proiectul ADER 6.1.2.