Scurt Istoric

 

          Institutul a fost înființat in 1970, sub denumirea de Institutul de Cercetări pentru Nutriţie Animală, prin preluarea rolului Institutului de Cercetări Zootehnice (HCM 565/1970); în 1981 obiectul de activitate a fost extins prin introducerea domeniului biologie animală și redenumirea ca Institutul de Biologie și Nutriție Animală (Decret 170/1981), iar din 2005 funcționează ca institut național (în baza HG 1882/2005), sub denumirea de Institutul Național de cercetare dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (INCDBNA-IBNA). Statutul de institut național a fost reconfirmat în urma evaluărilor din 2007-2008 și 2011-2012, când institutul a obținut cele mai mari punctaje din sistemul de cercetare agricolă.

         Structura organizatorică a institutului include departamentul de cercetare, cu cinci laboratoare (Biologie Animala, Chimie și Fiziologia Nutriției, Nutriția Animalelor, Biotehnologii, Managementul Resurselor Genetice Animale), departamentul de dezvoltare, cu două compartimente (Stația pilot pentru zooforturi si nutrețuri combinate speciale, Biobaza experimentală agro-zootehnică - AnimBio) care asigură cadrul pentru activitățile de cercetare și transferul tehnologic al rezultatelor acestora, funcționarea acestora fiind sprijinită de compartimentele auxiliare (Resurse Umane, Administrativ, Financiar - Contabilitate, etc.).

PREVIOUS

Obiect de activitate